Værdipapirer og kapitalandele

Reglerne for indregning og værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandel.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele er finansielle aktiver som f.eks. obligationer, aktier, kapitalindskud, pantebreve, andelsbreve mv., som indregnes i balancen. 

Indregning af værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnes, når de anskaffes.

Værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele værdireguleres efter gældende vejledningen. Læs mere om værdiregulering af værdipapirer her.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af tilgang af værdipapirer og kapitalandele i statens kontoplan

Læs mere om kontering af afgang af værdipapirer og kapitalandele i statens kontoplan