Indkøb i staten

”Sammen er vi bedre!” Dét er den helt grundlæggende tanke bag de mange, brede indkøbsaftaler på tværs af offentlige institutioner, som vi i Økonomistyrelsen og SKI hvert år laver. Det giver bedre priser og vilkår og sikrer, at vi kan stille krav til CSR og bæredygtighed. Samtidig sikrer vi, at udbudsreglerne overholdes, og at det er let for indkøbere i det offentlige at købe de ting, der er brug for.

Fælles indkøb betyder billigere og bedre produkter for staten

Hvad har kuglepenne, computere og kontormøbler tilfælles med advokater og managementkonsulenter? For os er svaret klart: det er noget, som vi bruger overalt i de statslige organisationer, og som vi derfor kan lige så godt kan arbejde sammen om at indkøbe.

Når vi køber samlet ind i staten – og nogle gange på tværs af både stat, regioner og kommuner – har vi mulighed for at få flere og bedre produkter for de samme penge og samtidig gøre det lettere for de statslige organisationer at købe professionelt ind og under ordentlige vilkår.

Det betyder, at de statslige institutioner slipper for – side om side – at lave komplicerede udbud på f.eks. konferencesteder, trykkeriydelser eller sikkerhedssoftware. I stedet ordner vi udbuddet og stiller aftalen til rådighed, så de kan gå direkte til selve indkøbet.

Fælles indkøb gør det lettere for leverandørerne

I Økonomistyrelsen arbejder vi også hele tiden for, at det skal være så let som muligt for virksomheder at samarbejde med det offentlige om at levere offentlig service af høj kvalitet. Det gælder også på komplekse indkøbsområder, hvor behovene hos de offentlige indkøbere skal matches med de bedst mulige løsninger hos leverandørerne samtidig med at udbudsloven overholdes. Det kan af og til kræve en del arbejde og kreativitet at få det hele til at gå op, og jo mere komplekse indkøbsområder vi bevæger os ind på, jo vigtigere bliver det at holde tungen lige i munden.

Vi har derfor fokus på at invitere og inddrage både kunder og mulige leverandører, hver gang vi udbyder et nyt område, så vi rammer både marked og behov så godt som overhovedet muligt. Det giver i sidste ende de bedste aftaler, som både de statslige organisationer og leverandørerne kan bruge i deres hverdag.

Vi bruger også de samme standardvilkår for bl.a. menneske- og arbejdstagerret-tigheder samt miljø- og kædeansvar i samtlige udbud. Når tingene står på samme måde og sted hver gang, har både leverandører og statslige organisationer lettere ved at bruge aftalerne og overholde kravene i hverdagen. Det betyder klarere retningslinjer og bedre brug af aftalerne.

Fælles aftaler og smallere sortimenter

Mange af de varer vi bruger i staten er de samme og skal kunne de samme ting. Derfor giver det god mening at samle indkøbene på fælles aftaler, fordi leverandørerne så har mulighed for at høste stordriftsfordele i både egne indkøb og administration. For at gøre disse muligheder så store som muligt, har indkøbsprogrammet samtidig søgt at standardisere sortimentet i aftalerne. Tanken er, at vi ved at købe færre forskellige ting kan få det billigere, fordi leverandørerne har bedre muligheder for at optimere deres forretningsgange og produktioner.

De besparelser, vi finder her, kan så bruges til at prioritere andre ting i finansloven og dermed skabe mere værdi for borgerne.