Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er med til at sikre, at der i statslige institutioner er fokus på kerneopgaven, og at der er dialog om strategisk retning mellem departement og styrelse.

Hvad bidrager mål- og resultatstyring med?

Mål- og resultatstyring bidrager til at omsætte politiske og strategiske mål til konkrete indsatser og løsninger i de statslige institutioner. Styringen bør skabe fundamentet for en kontinuerlig dialog om kerneopgaven og den strategiske retning for institutionen. Strategisk styring kan skabe retning for institutionernes arbejde og sikre et fokus på udvikling. Ved at arbejde med mål- og resultatstyring kan statslige institutioner omsætte den strategiske styring til konkrete målsætninger gennem brugen af en mål- og resultatplan. Mål- og resultatstyringen kan med fordel sammentænkes med institutionens styringsbehov, da det også kan bidrage til arbejde med sammenhængende økonomistyring.

Hvad er mål- og resultatstyring?

I praksis udmønter mål- og resultatstyring sig i en mål- og resultatplan, hvor topledelsen udstikker en flerårige strategisk retning for styrelsen, og på baggrund heraf opstiller få udvalgte mål for styrelsens kerneopgaver og strategiske udvikling. Udarbejdelsen af målene og opfølgningen på disse drøftes løbende mellem styrelsesdirektør og departementschef. 

Inspiration til mål- og resultatstyring:
Økonomistyrelsen ønsker at understøtte, at der på hvert ministerområde tages aktivt stilling til, hvordan mål- og resultatstyringen kan bruges på den mest meningsfulde måde i den enkelte institution. Økonomistyrelsen har derfor udarbejdet inspirationsmateriale, som kan anvendes hertil samt eksempler på, hvordan statslige institutioner kan tilrettelægge mål- og resultatstyringen. Du kan læse mere herom i inspirationsmaterialet omkring inspirationsmaterialet strategisk styring med resultater i fokus og pjecen af samme navn strategisk styring med resultater i fokus.

Inspiration til målformulering:
Det er vigtigt at kunne formulere mål, som relaterer sig til institutionens strategiudvikling og samtidig at sikre en solid opfølgning herpå. Økonomistyrelsen har derfor også udarbejdet et inspirationskatalog til målformulering med fokus på kerneopgaven. Inspirationskataloget præsenterer eksempler på målformulering og opfølgning herpå. Du kan læse mere herom i inspirationskataloget målformulering med fokus på kerneopgaven.

Udover arbejdet med mål- og resultatstyring, kan du også læse mere om arbejdet med bæredygtige målsætninger på den følgende underside.