Indkøb af juridiske ydelser

De statslige institutioner tilrettelægger selv, hvordan juridiske opgaver skal løses; ved brug af egne kompetencer, ved bistand fra andre myndigheder eller ved brug af ekstern bistand.

Løsning af juridiske opgaver i staten

Finansministeriet har indgået en aftale med Kammeradvokaten (Kammeradvokataftalen), som staten som udgangspunkt skal anvende, når der indkøbes juridiske ydelser i staten. Kammeradvokataftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver, og giver desuden de statslige institutioner mulighed for at anvende andre advokater eller juridiske rådgivere end Kammeradvokaten.  

Prioriteret rækkefølge for løsning af statens juridiske opgaver

  • anvende interne juridiske kompetencer
  • få rådgivning fra andre myndigheder med kompetencer på området
  • indkøbe ekstern juridisk bistand på aftalen med Kammeradvokaten, eller
  • indkøbe ekstern juridisk bistand, jf. udbudslovens regler.

Retsudvalgets beretning B14 fra 2013 er grundlaget for den eksisterende Kammeradvokataftale og for løsning af juridiske opgaver i staten.

Tilgå Retsudvalgets beretning B14 fra 2013