Statens HR

I Statens HR arbejder vi for at styrke kvaliteten af det personaleadministrative arbejde i staten ved at digitalisere og forenkle de personaleadministrative processer.

Formålet med Statens HR

Statens HR er et fællesstatsligt digitalt HR-system, som i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster understøtter enkel og juridisk korrekt personaleadministration samt skaber et kvalitetsløft i det daglige arbejde.

Statens HR bidrager til Finansministeriets mission vedrørende fornyelse og effektivisering i den offentlige sektor ved at indføre større grad af digitalisering, afskaffe manuelle arbejdsgange og skabe større sammenhæng i arbejdsgangene. Alt sammen hæver kvaliteten i det administrative HR-arbejde og frigør mere tid til kerneopgaverne.

Funktionalitet

Løsningen understøtter HR processer inden for:

  • Ansættelse
  • Løbende personaleadministration, herunder fraværsadministration
  • Fratrædelser
  • Organisationsstruktur
  • Rapportering
  • Effekthåndtering

Statens HR er fødested for stamdata

Statens HR står centralt i det statslige systemlandskab og sender og modtager personaleadministrative data til en række andre it-systemer, både Økonomistyrelsens egne og eksterne fagsystemer, herunder Statens Lønløsning, Statens It, Navision Stat og Campus. Derudover integrerer Statens HR til CPR-registret.

Integration fra Statens HR til lokale fagsystemer håndteres lokalt af de enkelte statslige institutioner. Løsningen udstiller data, som kan anvendes til disse integrationer, men data fra lokale fagsystemer kan ikke føres tilbage til Statens HR.

Kunder

Kunderne er statslige institutioner, der er forpligtet til at anvende løsningen. De statslige institutioner som har fået en dispensation til at anvende SAP i stedet for Navision Stat er dog undtaget. Det er frivilligt for statsligt finansierede selvejende institutioner at tilslutte sig løsningen. 

En cloudbaseret Oracle-løsning

Økonomistyrelsen har valgt en cloud-baseret HCM løsning fra Oracle. Løsningen er et standardsystem, som er bygget op om bedste praksis processer (workflows) for personaleadministrative arbejdsgange end-to-end.

Forskellige reference- og arbejdsgrupper sikrer, at fælles praksis i staten kombineres med leverandørens bedste praksis. Løsningen bliver derved 'fælles bedste praksis'.