Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige digitale løsninger.

Indberetning via Serviceportalen

Via Statens Administrations Serviceportal kan du indrapportere supportsager på fem områder:

  • Brugeradministration – Alle relevante systemer
  • Statens Løn og HR – Statens Lønløsning, Campus, Statens HR mv.
  • Økonomi og regnskab – Navision Stat, RejsUd, IndFak, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, Statens Budgetsystem mv.
  • Statens Business Intelligence – Statens BI – LDV, Statens BI – ISOLA mv.
  • Øvrige – CIP, opsætning af Nemhandelsregistreringer mv.

Afregning for supporten ved Statens Administration er inkluderet i det kvartårlige systemabonnement, der faktureres direkte fra Økonomistyrelsen.

Læs om abonnementspriser for de digitale løsninger i den gældende prisfolder

Åbningstider i Serviceportalen

Statens Administration visiterer din sag mandag-fredag kl. 9-15.

Henvendelser uden for dette tidsrum behandles hurtigst muligt.

Ikke omfattet af Serviceportalen

Digitale løsninger

Øvrige emner