Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige digitale løsninger.

Indberetning via Serviceportalen

Via Statens Administrations Serviceportal kan du indrapportere supportsager på fem områder:

  • Brugeradministration (Alle relevante systemer)
  • Statens Løn- og HR løsninger (for eksempel Statens Lønsystem, HR-Løn, Statens HR og Statens Pensionssystem)
  • Økonomi og Regnskab (for eksempel Navision Stat, RejsUd, IndFak og Statens Budgetsystem)
  • Statens BI-Rapportering (for eksempel Statens BI – LDV, Statens BI – ISOLA)
  • Øvrige (for eksempel Campus, opsætning af Nemhandelsregistreringer med videre)

Afregning for supporten ved Statens Administration er inkluderet i det kvartårlige systemabonnement, der faktureres direkte fra Økonomistyrelsen.

Læs om abonnementspriser for de digitale løsninger i den gældende prisfolder

Åbningstider i Serviceportalen

Statens Administration visiterer din sag mandag-fredag kl. 9-15.

Henvendelser uden for dette tidsrum behandles hurtigst muligt.

Ikke omfattet af Serviceportalen

Digitale løsninger

Øvrige emner