Om de fælles digitale løsninger i staten

Vores mål er, at ledere og medarbejdere i staten har de rigtige digitale værktøjer til at løse deres administrative opgaver, så de har tid og overskud til at løse deres kerneopgaver til gavn for borgerne.

I Økonomistyrelsen arbejder vi for at skabe rammerne for, at hverdagen i de statslige institutioner bliver så nem og så smidig som mulig. Derfor udvikler vi og driver et sæt sammenhængende digitale løsninger, som skal sikre en stabil og lettilgængelig administration og som samtidig giver et troværdigt og anvendeligt overblik over driften.

Ambitionen er, at understøtte alle administrative hovedprocesser i staten digitalt, så medarbejdere og ledere kan løse deres opgaver enkelt og effektivt. Det skal være nemt at administrere personale og økonomi og nemt at tilgå de nødvendige data, når de gode beslutninger skal træffes.

For at realisere denne ambition har vi formuleret en vision for de fælles digitale løsninger i staten.

Vi driver og udvikler en sammenhængende portefølje af fælles digitale løsninger, for dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner, dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten. 

De fælles digitale løsninger understøtter de administrative hovedopgaver inden for følgende domæner:

  • Økonomi (økonomistyring og regnskab, indkøb og fakturahåndtering, rejseafregning, budgettering og så videre),
  • HR og løn (udbetaling af løn, rekruttering, HR-administration og så videre)
  • Business Intelligence (ledelsesrapportering, lønstatistik og så videre) 

De fælles digitale løsninger understøtter administrative opgaver inden for økonomi, løn, HR og rapportering.

Effektiv brug af statens ressourcer

Som leverandør af de fælles digitale løsninger trykprøver vi løbende vores systemer og løsninger for at levere tidssvarende digitale løsninger til en konkurrencedygtig pris.