Åbenhedsordning

Åbenhedsordning om offentliggørelse af ministres udgifter og aktiviteter

Som led i en politisk aftale indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev der indført en åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter. 

Aftalen indebærer, at ministerierne senest den 8. hverdag i måneden skal offentliggøre oplysninger om ministres udgifter og aktiviteter.

Under de respektive ministerier findes der oplysninger om den enkelte ministers:

  • Repræsentationsudgifter
  • Udgifter til tjenesterejser
  • Modtagne gaver
  • Arrangementer af officiel repræsentativ karakter
  • Officielle aktiviteter i indeværende måned

Med undtagelse af ”Officielle aktiviteter i indeværende måned” er alle oplysninger bagudrettede. For udgifter til repræsentation og tjenesterejser medtages alene de bogførte udgifter for den aktuelle måned. Det er vigtigt at understrege, at der hermed kan opstå tidsforskydninger mellem den måned, hvor eksempelvis et møde er afholdt i, og den måned, hvor udgiften rent faktisk bogføres.

Se oversigt over alle ministres udgifter og aktiviteter 

Ved indgåelse af aftalen udsendte Statsministeriet en udgiftsvejledning, der beskriver de nærmere retningslinjer for offentliggørelsen. Denne vejledning kan tilgås i boksen til højre.