Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2020 gennemføres 15. fase af det statslige indkøbsprogram med en række udbud og genudbud.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er for nuværende i gang med at gennemføre følgende udbud:

Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Rejsebureauydelser

Kommende udbud

I 2020 skal der som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud på følgende områder, hvor de eksisterende kontrakter udløber:

  • Medieovervågning (forventes genudbudt i 2020)
  • Forbrugsartikler (50.20) – gennemføres af SKI        
  • Møbler (Staten) (50.31) – gennemføres af SKI
  • Konferenceydelser (16.07) – gennemføres af SKI
  • Datakommunikation/WAN (50.46) – gennemføres af SKI

Økonomistyrelsen har derudover  truffet beslutning om at udbyde en fællesstatslig rammeaftale på taxakørsel til forventet ikrafttrædelse den 1. januar 2021. Økonomistyrelsen påbegynder derfor udbudsprocessen, og i den forbindelse skal der nedsættes en ekspertgruppe, der kan dele erfaringer og komme med input til aftalen. Hvis I ønsker at deltage i ekspertgruppen, bedes I meddele dette til Mads Navntoft Rørup på mail .

Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Hent pressemeddelelsen med tidsplanen for overdragelsen til SKI (pdf)

Se SKI’s udbudskalender på ski.dk

Alle offentlige udbud bliver annonceret på udbud.dk