Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2021 gennemføres 16. fase af det statslige indkøbsprogram med en række udbud og genudbud.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er for nuværende ikke i gang med at gennemføre nogen udbud.

Kommende udbud

I 2021 skal der som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud på følgende områder, hvor de eksisterende kontrakter udløber:

  • AV-udstyr (50.70) - gennemføres af SKI
  • Kontorartikler (50.55) - gennemføres af SKI
  • Microsoft-software - gennemføres af Økonomistyrelsen
  • Tele- og data (50.48) - gennemføres af SKI
  • Trykkeri-, kopi- og printydelser - gennemføres af Økonomistyrelsen

Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Tilgå SKI’s udbudskalender på ski.dk

Se alle offentlige udbud, der bliver annonceret på udbud.dk