Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2023 gennemføres 18. fase af det statslige indkøbsprogram.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er i gang med forberedelserne til genudbud af:

  • Rammeaftalen vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb mv. til Oracle-programmer
  • Projektledelsesaftalen (læs mere i udbudssystemet)
  • Taxikørsel

Kommende udbud

I 2024 forventes det, at der som en del af Statens Indkøbsprogram skal gennemføres genudbud af medieovervågningsaftalen.

Herudover gennemfører SKI en række genudbud/udbud under indkøbsprogrammet. Læs mere her