Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2021 gennemføres 16. fase af det statslige indkøbsprogram med en række udbud og genudbud.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er i gang med at gennemføre genudbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Trykkeri-, kopi- og printerydelser. 

Læs nyhed om offentliggørelsen af genudbuddet af Trykkeriaftalen her

Kommende udbud

I 2021 skal der som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud på følgende områder, hvor de eksisterende kontrakter udløber:

  • AV-udstyr (50.70) - gennemføres af SKI
  • Datakommunikation (50.46) - gennemføres af SKI
  • Kontorartikler (50.55) - gennemføres af SKI
  • Microsoft-software - gennemføres af Økonomistyrelsen
  • Tablets (50.43) - gennemføres af SKI
  • Tele- og data (50.48) - gennemføres af SKI

Overdragelse til SKI

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) har overtaget en række udbud og drift af aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Tilgå SKI’s udbudskalender på ski.dk

Se alle offentlige udbud, der bliver annonceret på udbud.dk