Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2020 gennemføres 15. fase af det statslige indkøbsprogram med en række udbud og genudbud.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er for nuværende ikke i gang med at gennemføre nogen udbud.

Kommende udbud

I 2020 skal der som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud på følgende områder, hvor de eksisterende kontrakter udløber:

  • Taxakørsel (forventes udbudt i 2020)
  • Medieovervågning (forventes genudbudt i 2020)
  • Forbrugsartikler (50.20) – gennemføres af SKI        
  • Møbler (Staten) (50.31) – gennemføres af SKI
  • Konferenceydelser (16.07) – gennemføres af SKI
  • Datakommunikation/WAN (50.46) – gennemføres af SKI

Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Hent pressemeddelelsen med tidsplanen for overdragelsen til SKI (pdf)

Tilgå SKI’s udbudskalender på ski.dk

Se alle offentlige udbud, der bliver annonceret på udbud.dk