Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2024 gennemføres 19. fase af det statslige indkøbsprogram.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er i gang med genudbud af indkøb vedrørende ydelser inden for:

  • Standardsoftware
  • Medieovervågning
  • Taxikørsel

Kommende udbud

I 2024 forventes det, at der som en del af Statens Indkøbsprogram skal gennemføres genudbud af Trykkeriaftalen.

Herudover gennemfører SKI en række genudbud/udbud under indkøbsprogrammet. Læs mere her