Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2023 gennemføres 18. fase af det statslige indkøbsprogram.

Igangværende udbud

Statens Indkøb er i gang med forberedelserne til genudbud af aftalen om levering af Oracle-produkter mv.

Kommende udbud

I 2023 skal der i regi af Økonomistyrelsen som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud af projektledelsesaftalen.

Herudover gennemfører SKI en række genudbud/udbud under indkøbsprogrammet. Læs mere her