Ressort- og organisationsomlægninger

Det ses ofte at der sker omlægninger i ministerier og styrelser enten som følge af en kongelig resolution efter ny regeringsdannelse (ressortomlægninger) eller løbende i året hvor det bestemmes at der sker en ændring i strukturen i en institution (organisationsomlægninger).

På disse sider har vi samlet al vejledning om den administrative implementering af ressort- og organisationsomlægninger.

Her findes et samlet overblik over, hvilke spor der indgår i implementeringen af ressort- og organisationsændringer, samt hvordan vi i Finansministeriet - i samarbejde med andre statslige institutioner - vil koordinere og sammentænke processen så gnidningsfrit som muligt.

Ressortomlægninger

Efter dannelsen af en ny regering vil der typisk jf. en kongelig resolution ske en ressortomlægning. Vi har opstillet syv typiske scenarier, som ministerier og styrelser kan stå i efter regeringsdannelsen:

 • Ingen påvirkning
 • Et nyt ministerium
 • En ny styrelse
 • Et ministerium (departement) lukker
 • En styrelse lukker
 • En institution modtager nye opgaver
 • En institution afgiver opgaver

Når et ressortområde kommer ud for et eller flere af ovenstående scenarier, skal ressortområdet, alt efter hvilke scenarier der er gældende, igennem et eller flere af følgende administrative spor:

 • Udgiftsmæssige delinger
 • Regnskabsmæssige flytninger
 • Systemopsætninger
 • It-understøttelse
 • Overdragelse af personale
 • Tilpasning af lokaler
 • Håndtering af arkivalier

Ovenfornævnte spor er nærmere beskrevet i menuen til venstre.

Organisationsomlægning

Organisationsændringer kan opstå løbene i året, som følge af et aktstykke, en bestemmelse på finansloven eller intern aftale i ministeriet. Nedenfor opstilles eksempler på, hvilke scenarie en institution kan komme ud for:

 • Oprettelse/lukning/flytning af bogføringskreds
 • Oprettelse af Navision regnskab
 • Ændring af nummerstruktur
 • Flytning af anlægsaktiver
 • Navneændring
 • Flytning af medarbejdere

Lige så vel som ved ressortomlægninger skal institutionen igennem et eller flere af de administrative spor, som er nærmere beskrevet i menuen til venstre, alt efter hvilke ændringer der er tale om.

Rådgivning og kontaktoplysninger

Ved ressortomlægninger som følge af kongelig resolution efter regeringsdannelse, vil Finansministeriet indkalde de berørte ministerområder til en række møder, hvor processerne gennemgås for den specifikke ressortændring.

Står en institution over for en organisationsændring, skal institutionen kontakte Økonomistyrelsen på med en kort forklaring om den ønskede ændring. Økonomistyrelsen vil herefter indkalde institutionen til et møde, hvor processen bliver gennemgået.

Det er altid muligt at få rådgivning, der tager udgangspunkt i et af de konkrete scenarier og den aktuelle opgave i løbet af omlægningsprocessen. 

Her finder du kontaktoplysningerne.