Lokalemæssige tilpasninger

Bygningsstyrelsen arbejder for at omlagte ministerier og styrelser hurtigt kan komme på plads i nye eller eksisterende lokaler.

Bygningsstyrelsen planlægger fordelingen af lokaler for, at ministerier, og senere styrelser, kan flytte mest hensigtsmæssigt. Det vil typisk betyde, at en institution flytter ind i nogle af statens fraflyttede lokaler, som i hovedregel ikke istandsættes i forbindelse med flytningen. Der flyttes som udgangspunkt ikke møbler mellem departementerne, men alene "papir" og medarbejdere.

Milepæle for lokaleændringer

Processen og de vigtigste milepæle for håndtering af lokaler er beskrevet her:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 Dag 0  Den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring
 Dag 0 Udsendelse af plan for hurtig placering af ministrene med sekretariat
 Dag 1-20  Bygningsstyrelsen udarbejder og justerer masterplan for permanent placering af departementer
 Dag 21
 og frem
 Rækkefølgen for flytninger bliver fastlagt. Servicecheferne bliver orienteret om flytteplanerne.


Kontaktoplysninger

De ansvarlige på området fra hvert departement kan rette eventuelle lokalemæssige spørgsmål vedrørende omlægninger til Bygningsstyrelsens kontaktpersoner.

Her finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til de to konsulenter i Bygningsstyrelsen.