Håndtering af arkivalier

Rigsarkivet skal have besked om, hvordan arkivalier bliver håndteret, når ministerier og styrelser bliver ressort- eller organisationsomlagt.

Det er vigtigt at tænke data, dokumenter og papirarkiver med i en omlægning, så vidensgrundlaget flytter med. Håndteringen af arkivalierne skal anmeldes til Rigsarkivet.

Milepæle for arkivalier

Processen og de vigtigste milepæle for håndtering af arkivalierne er bekrevet her:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 Dag 0  Den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring
 Dag 1  Aftal i hvilket ESDH-system administrative sager for de(n) nye myndigheder skal oprettes
 Dag 3-10  Nedsæt en tværgående arbejdsgruppe, som kan træffe beslutninger om ændringer i myndighedens it-systemer. Drøft løsningen med Rigsarkivet
 Senest
 Dag 30
 Nedsæt en tværgående arbejdsgruppe om håndtering af papirarkivalier
 Senest
 Dag 60
 Anmeld ændringerne i data, dokumenter og papirarkiver til Rigsarkivet.  


Skemaer til arkivalier

Her finder du skemaer, hvor du kan anmelde overførsler af arkivalier til Rigsarkivet

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til Rigsarkivet.