Systemopsætninger

Ved ressort- og organisationsomlægninger vil der oftest skulle ske systemmæssige tilpasninger. Systemsporet tilpasses den enkelte omlægning og baseres på delingsaftalen (ved ressortomlægning) eller institutionens ønskede setup.

Implementeringen af systemerne sikrer, at de ressort- og organisationsomlagte ministerier og styrelser kommer sikkert igennem opsætningen af:

  1. Statens Lønsystem (SLS)/HR Løn
  2. Statens HR (SHR)
  3. Statens eRekruttering
  4. Campus
  5. Navision Stat (NS)
  6. Statens Budgetsystem (SBS)
  7. IndFak
  8. RejsUd
  9. Statens BI-LDV

Ud over implementeringen af de fællesstatslige systemer, understøtter Implementeringsteamet processen omkring oprettelse af SKB/OBS konti, relationen til Nemkonto, fuldmagter og sparring ift. opbygning af registreringsramme.

Milepæle

Processen med at implementere systemerne forventes at tage tre måneder og indeholder følgende milepæle for de berørte ministerier:
(Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 Dag 0  Den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring
 Dag 60  Virksomhedsoprettelse/tilpasninger er gennemført
 Dag 100  Navision-regnskabet, IndFak og RejsUd er opsat og tilpasset
 Dag 110  Øvrige systemer er opsat og tilpasset
 Dag 150  Statens LDV/BI er opsat og tilpasset efter første lønkørsel


Faglige vejledninger

 

Her finder du Brugervejledninger for ressort- og organisationsændringer i Statens Lønløsning.

Under implementeringen af systemerne vil Økonomistyrelsen sikre, at der løbende bliver henvist til de relevante vejledninger, blanketter, opsætningsark til systemerne, bedste praksis mv. Her finder du yderligere information om systemopsætninger i forbindelse med ressortomlægninger. 

Statens Administration deltager i arbejdet og udsender information og kortfattede vejledninger om de enkelte blanketter og fuldmagtsadgange, som du skal oprette i forhold til Statens Administration. 

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysningerne, hvis du har spørgsmål til systemopsætninger