Driftsstatus

Læs om driftsstatus for de digitale løsninger, som Økonomistyrelsen har driftsansvar for.

Under hvert system kan du også læse om planlagt systemarbejde.

Grønt ikon = Normal drift mandag til fredag mellem kl. 8-16 (planlagt systemarbejde kan forekomme efter kl. 16)

Gult ikon = Information om en aktuel driftsforstyrrelse eller udfordring

Rødt ikon = Systemet er utilgængeligt for alle brugere

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fælles digitale løsninger.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration

""

Statens Lønløsning

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens HR

Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

Statens eRekruttering

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Campus

Gult ikon

Ustabil drift

Mere info

Navision Stat

Normal drift

Mere info 

Statens Budgetsystem

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

""

IndFak

Driftsforstyrrelse

Mere info

""

Statens Digitale Indkøb

Driftsforstyrrelse

Mere info

RejsUd


Driftsforstyrrelse

Mere info 

""

SBRL-portal


grøn

Normal drift

Mere info

""

Statens Bevillingslove (FL2025)

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens Bevillingslov-system (FL2024)

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens Koncernsystem

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens BI

Statens BI - LDV

Normal drift

Mere info

Statens BI

Statens BI - ISOLA

Driftsforstyrrelse

Mere info

""

Lønoverblik.dk

grøn

Normal drift

Mere info

""

Statens Administrative Stamdata

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

""

Statens Bruger-rettighedsadministration

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

""

Central Integrationsplatform

grøn

Normal drift

Mere info 

""

BAM


grøn

Normal drift

Mere info

Statens Single Sign-on

Normal drift

Mere info

SAM Serviceportal

Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fælles digitale løsninger.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration

""