Driftsstatus

Læs om driftsstatus for de digitale løsninger, som Økonomistyrelsen har driftsansvar for.

Under hvert system kan du også læse om planlagt systemarbejde.

Grønt ikon = Normal drift mandag til fredag mellem kl. 8-16 (planlagt systemarbejde kan forekomme efter kl. 16)

Gult ikon = Information om en aktuel driftsforstyrrelse eller udfordring

Rødt ikon = Systemet er utilgængeligt for alle brugere

Statens Lønløsning

Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

Navision Stat

 

Normal drift

Mere info

""

IndFakNormal drift

Mere info

RejsUd


Normal drift

Mere info

Statens Budgetsystem


Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens Koncernsystem

 
Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens Bevillingslov-system

Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Statens eRekruttering


Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Campus

 

Ustabil drift

Mere info

Statens HR

 
Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

Statens BI

Statens BI - LDV

Normal drift

Mere info

Statens BI

Statens BI - ISOLA

Driftforstyrrelse

Mere info

Lønoverblik.dk


Normal drift

Mere info

CIP/ØDUP


Normal drift

Mere info

BAM


Normal drift

Mere info

Single Sign-on


Ustabil drift

Mere info

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fælles digitale løsninger.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration

SAM Serviceportal

Grønt ikon 

Normal drift

Mere info