Driftsstatus for Statens Lønløsning

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Lønløsning, som omfatter Statens Lønsystem, HR-Løn og Brugerstyring Løn.

Normal drift

Vigtigt: Dataoprydning i Statens Refusion

Opdateret 25.03.2024 kl. 19.15

Fredag den 15. marts blev der lagt en rettelse på, som sikrer, at eventuelle meddelelser fra NemRefusion fremover ikke indlæses mere end én gang på den enkelte refusionssag. Samtidig blev de mange gentagne indlæsninger fjernet igen. Den 25. marts er der lavet en dataoprydning, som har sørget for, at status på de berørte sager (såvel anmeldelse som tilhørende anmodning(er)) er rettet. Det er imidlertid vigtigt, at du gennemgår dine sager og sikrer, at status er som forventet (Husk også at kigge under ’Vis lukkede’). Hvis det ikke er tilfældet, skal du snarest muligt fremsende en liste over de sager, som du mener fortsat er fejlbehæftet. Angiv den korrekte status på listen og send denne ind via serviceportalen.

Planlagt systemarbejde i Statens Lønløsning

HR-Løn lukkes kortvarigt d. 11. april mellem 16.00 - 17.00

Dette skyldes en mindre relase indkøring af HR-Løn.  

Statens Refusion indkører små rettelser til løsningen hver onsdag kl. 9.00

Derfor vil systemet være lukket kortvarigt i tidsrummet 9.00-9:30.
Se hvilke rettelser som er med i releasen her.
Ved større ændringer, vil kunderne blive informeret via de normale kanaler: Løninformation og Nyhedsbrev.
    

SLS og HR-Løn

Ellers er der ikke planlagt systemarbejde, der forstyrrer den daglige brug af systemerne i Statens Lønløsning. Find Kørselsplan her

Se i kalenderen, hvornår der åbent i webservice integrations testmiljøet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: Stop indberetning i HR-Løn tidlig mandag morgen

Hver mandag morgen kl. 6.00 - 6.10 køres der opdatering. Lad vær med, at indberette i HR-Løn i dette tidsrum. 

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Lønløsning. Fejlene bliver løbende udbedret.

Digital Post skriver: Der har desværre været en fejl i Digital Post løsningen i perioden 23. til 29. august 2023. Fejlen har medført, at 118.000 borgere og virksomheder utilsigtet i en periode har været afmeldt Digital Post og derfor ikke har modtaget post fra det offentlige fysisk og ikke digitalt.

Fejlen er blevet rettet, og borgeren vil igen modtage Digital Post fra det offentlige. Fejlen har også betydet, at borgeren vil modtage et velkomstbrev til Digital Post. Dette velkomstbrev skal de se bort fra.

Læs evwntuelt mere her: Digital Post Driftsstatus 

Løst: Problemet vedr. OCES3 certifikat og integration til SLS fra Microsoft Windows Server 2016 og 2019 er nu løst.

Læs mere her

Opdateret 06-07-2022 kl. 13:25

Hvis du får fejlen FR0542 ved forsøg på godkendelse af kontrollinjer i HR-Løn, er det fordi at data er slettet i SLS.
Hvis I arbejder i begge systemer (HR-Løn og SLS-klient) og vil slette inddata, skal I huske at godkende kontrollinjen i HR-Løn først.
- HR-Løn foretager et kald til SLS ved godkendelsen, og 
i dette tilfælde kan den ikke finde det før indrapporteret da det er slettet. 

Bemærk at kontrollinjen derved ikke kan godkendes og heller ikke slettes i HR-Løn. Kontrollinjen må forblive som ikke godkendt.

Opdateret 25-01-2024 kl. 10:00

De sidste 2-3 dage op mod en lønkørsel, kan brugere med adgang til flere institutioner, opleve ustabilitet og nogle bliver decideret smidt af HR-Løn løsningen, når der skiftes til anden løngruppe i HR-Løn. Der er umiddelbart ikke en løsning på problemet, og ind til videre anbefales det kun at arbejde på én sag af gangen i HR-Løn. Undlad derfor at have flere sager åbne i HR-Løn i flere faner eller browsere.

Samme problem kan opstå ved medarbejderskift. Her anbefales der også at alle faner foldes ind, før valg/skift af ny medarbejder.