Offentlige betalinger

Det offentlige har fælles regler for betalingsforvaltning og et fælles betalingsformidlingssystem, der håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger.

Betalingsformidlingen i den offentlige sektor er grundlæggende reguleret af bestemmelser i lov om offentlige betalinger og renteloven, samt i Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse og i Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser om kommuner og regioners budget og regnskab mv.

Det overordnede formål med lov om offentlige betalinger m.v. er at skabe grundlag for en modernisering og effektivisering af den offentlige betalingsforvaltning samtidig med, at borgere og virksomheder har samme eller forbedrede vilkår i forbindelse med formidling af betalinger med de offentlige myndigheder.

Moderniseringen/effektiviseringen af betalingsformidlingen/-forvaltningen er søgt opnået ved:

  1. Indførelsen af en Nemkonto for borgere og virksomheder
  2. Begrænsning af det offentliges kontantkasser
  3. Overgang til elektronisk betalingsforvaltning hos de offentlige myndigheder
  4. Anvendelse af afregninger mellem offentlige myndigheder i SKB/OBS uden brug af likvide midler i SKB/OBS og varetagelse af effektiv betalingsformidling m.v. via SKB/OBS

Nemkonto-ordningen varetages af Digitaliseringsstyrelsen og er nærmere beskrevet på deres hjemmeside

Statens fælles betalingsformidlingssystem, SKB/OBS, håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger samt afregning af fastsatte beløb mellem staten og kommunerne.

Håndtering og indgåelse af aftaler om betalingsformidlingssystemet varetages af Økonomistyrelsen.