Kontrakter om betalingsformidlingsydelser

Økonomistyrelsen har kontrakter om statens betalingsformidlingsydelser, der omfatter Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) og kreditkort.

Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS)

Udbuddet af den nuværende kontrakt om Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) blev annonceret den 24. april 2018 som offentligt udbud med tilbudsfrist den 6. juni 2018. Økonomistyrelsen tildelte den 10. oktober 2018 Danske Bank kontrakten om betalingsformidlingsydelser for en periode frem til 1. april 2023 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år, idet der samtidig blev indføjet en opsigelsesmulighed i kontrakten. Økonomistyrelsen forlængede kontrakten i 2022, således at den herefter løber indtil 1. april 2025, hvor den udløber uden yderligere varsel.

Økonomistyrelsen forlængede kontrakten yderligere med 3 måneder i april 2024, således at den herefter løber indtil 1. juli 2025, hvor den udløber uden yderligere varsel. Dette i medfør af en bestemmelse i kontrakten.

Gå videre til udbudsmaterialet fra 2018

Kreditkort

Udbuddet af den nugældende kontrakt om kreditkort blev annonceret den 7. juli 2023 som offentligt udbud med tilbudsfrist den 30. august 2023. Økonomistyrelsen tildelte 28. november 2023 SEB Kort kontrakten om kreditkort for en periode frem til 1. april 2029 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år.

Gå videre til udbudsmaterialet fra 2023

Som led i at forberede udbuddene af ovennævnte kontrakter gennemførte Økonomistyrelsen en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes det supplerende dokument til den vejledende forhåndsmeddelelse 2023/S 111-347308, som indeholder en detaljeret beskrivelse af formålet, processen og spørgerammen for den daværende indledende markedsundersøgelse.

I boksen til højre findes ligeledes den uddybede dagsorden, den endelige spørgeramme til den tekniske dialog, samt det sammenfattende notat og præsentationerne fra den tekniske dialog.