Om SKB/OBS

SKB står for Statens Koncern Betalinger. SKB er et betalingsformidlingssystem, der håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger.

OBS står for Offentligt Betalingssystem og er et betalingsformidlingssystem, som bliver benyttet til afregning af fastsatte beløb mellem staten og kommunerne.

Om SKB/OBS

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) samt kommuner og regioner skal bruge SKB/OBS, men der gælder forskellige vilkår for omfanget af anvendelsen.

Kontrakt med Danske Bank

Økonomistyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS. Det betyder, at det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS.

Læs mere om udbuddet og kontrakten.

Hvem skal bruge SKB/OBS?

Statslige institutioner

Alle statslige institutioner skal bruge SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Selvejende institutioner

Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto. Det betyder, at statsinstitutioner, som yder tilskud til selvejende institutioner skal udbetale statslige tilskud til selvejende institutioners konto i SKB, og at selvejende institutioner således skal have en konto i SKB til at modtage tilskuddet på.

Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønsystem, anvende SKB til lønudbetalinger og således have en konto i SKB til at udbetale deres lønninger fra.

Økonomistyrelsen anbefaler i øvrigt, at selvejende institutioner bruger SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Kommuner og regioner

Kommuner og regioner skal bruge OBS til afregning af beløb mellem staten og kommunen eller regionen. Det omfatter blandt andet indbetaling af A-skat, udbetaling af en række sociale ydelser til borgerne og refusioner eller bidrag i forbindelse med den kommunale udligningsordning og tilskud.

Kommuner og regioner anvender det pengeinstitut, som den enkelte kommune eller region har indgået aftale med, til øvrige ind- og udbetalinger.

Kommuner og regioner har efter lov om offentlige betalinger mulighed for at anvende OBS til alle deres betalinger. Det kræver, at den enkelte kommune eller region efter anmodning får Økonomistyrelsens tilladelse til at tilslutte sig Økonomistyrelsens udbud. Det er imidlertid alene Københavns Kommune, som på denne måde tilsluttede sig det seneste udbud af kontrakten, og som dermed anvender OBS til alle kommunens betalinger.

Læs Bekendtgørelse om Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner.

Drift af SKB/OBS

Det er leverandøren, Danske Bank, der varetager den generelle drift af SKB/OBS, og som yder support.

Læs mere om Danske Banks ansvarsområder, og om hvordan du kontakter banken

Økonomistyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der anvender SKB/OBS, tilmelder sig Danske Banks nyheder om SKB/OBS og driftsstatus.

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller om, hvordan SKB/OBS fungerer, skal du kontakte Økonomistyrelsen. Se kontaktoplysningerne til Økonomistyrelsen i boksen til højre.

Henvendelser om ændring af engagement i SKB/OBS - fx oprettelse af ny kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse, skal ligeledes rettes til Økonomistyrelsen. Læs mere herom under ændring af engagement i SKB/OBS.