MobilePay MyShop

MobilePay MyShop giver mulighed for modtagelse af indbetalinger fra MobilePay.

MobilePay MyShop

MobilePay er egnet som alternativ til de indbetalinger, som hidtil er sket som kontante betalinger ved fysisk fremmøde. Mobile Pay MyShop kan derved anvendes til at modtage disse betalinger.

Institutioner, som ønsker at anvende Mobile Pay MyShop til modtagelse af MobilePay-indbetalinger, bør så vidt muligt styre anvendelsen, således at indbetaler ikke anvender MobilePay til andre ustrukturerede indbetalinger. MobilePay bør derfor ikke gøres tilgængeligt generelt ved brug af ét og samme telefonnummer til forskellige typer af indbetalinger.

Bogføring og afstemning

Bankens nuværende understøttelse af bogføring og afstemning muliggør ikke en automatisk afstemning, primært fordi filen til afstemning mv. ikke indeholder navnet på indbetaleren. Dette fremgår kun af den tilhørende app eller i MobilePay-portalen.

Statens Administration kan derfor ikke varetage afstemning mv., før filen er ændret, og automatisk afstemning understøttet. Det betyder, at institutionerne indtil da selv må forestå dette arbejde.

Priser og anvendelse

Økonomistyrelsen har ikke tilkøbt MobilePay MyShop under kontrakten om SKB/OBS. Det er derfor bankens almindelige priser og vilkår for anvendelse, som gælder.

MobilePay MyShop administreres i en særlig app eller via MobilePay-portalen.

Gå til MobilePay supporten, hvis jeres institution ønsker at kunne modtage betalinger fra MobilePay.