Vilkår, renter og priser

Der er fastsat generelle vilkår og renter på kontiene i SKB/OBS. Priserne er aftalt i kontrakten med Danske Bank.

Generelle vilkår

Læs de generelle kontovilkår for SKB/OBS på Danske Banks hjemmeside

Kontostruktur

Økonomistyrelsen har fastlagt kontostrukturer, der svarer til behovene for de enkelte brugertyper (statslige institutioner, selvejende institutioner og kommuner/regioner). Kontohaverne skal som udgangspunkt anvende den kontostruktur, Økonomistyrelsen har fastlagt, med mindre Økonomistyrelsen efter ansøgning godkender andet.

Her kan du læse mere om de forskellige kontostrukturer hos Danske Bank

Renter

Finansministeriet fastsætter renterne på kontiene i SKB/OBS. Rentetilskrivningen sker med udgangen af hvert kvartal.

Se Finansministeriets rentetilskrivning af SKB/OBS-konti, (pdf)

Priser

Her kan du se priserne på ydelserne, (pdf)