Velkommen til det fællesstatslige videostudie

Med formål at styrke videoproduktion på tværs af staten er der etableret et professionelt videostudie,
der med et driftssikkert setup understøtter deltagelse i virtuelle konferencer, webinare, optagelse
af taler, o.lign.

Deltagelse og afvikling af virtuelle arrangementer er de seneste år blevet en mulighed mange tager, hvorfor der været behov for at etablere en professionel videoproduktion i staten. Økonomistyrelsen tilbyder ministerier og statslige myndigheder et professionelt studie med dedikerede medarbejdere, der med stor erfaring fra tv-branchen, kan bistå understøttelsen af videoproduktioner på tværs af ministerier og styrelser. Studiet er centralt placeret i forhold til Slotsholmen.

Der er mulighed for videoproduktioner med et live-signal til eksempelvis en internationale konferencer, afvikling af webinare eller båndede optagelser, der redigeres og sendes efterfølgende.

Det er også mulighed for, at videoenheden bistår med produktionen ”ude af huset” i jeres departement eller styrelse foruden sparring og ideer til jeres produktioner eller udstyr.

Vi tilbyder

  • Videoproduktioner, der enten livestreames eller optages til senere brug.
  • Videoproduktioner ”ude af huset” i departementerne eller styrelser.
  • Sparring og rådgivning vedrørende videoproduktion og udstyr.
  • Postproduktion på båndede videooptagelser fra vores produktioner.

Hvem kan bruge det?

Videostudiet kan benyttes af departementer og styrelser og et målrettet ministre
og topembedsfolk.

Hvordan kommer du i kontakt med os? 

Er du interesseret i at bruge faciliteterne, trække på vores kompetencer eller blot
se studiet og høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på .