Velkommen til det fællesstatslige videostudie

Med det formål at styrke videoproduktion på tværs af staten er der etableret et professionelt videostudie, der kan bruges af departementer og styrelser.

Økonomistyrelsen tilbyder ministerier og statslige myndigheder et professionelt studie med dedikerede medarbejdere, der med stor erfaring fra tv-branchen, kan bistå understøttelsen af videoproduktioner på tværs af ministerier og styrelser. Studiet er centralt placeret i forhold til Slotsholmen.

Videostudiet tilbyder en række ydelser, som du kan læse mere om på Oes.dk.

Læs mere om videostudiets ydelser

Hvem kan bruge studiet?

Videostudiet kan benyttes af departementer og styrelser og er målrettet ministre og topembedsfolk.

Hvordan kommer du i kontakt med os? 

Er du interesseret i at bruge studiet, kan du booke det. 

Læs mere om hvordan du booker videostudiet

Du er også meget velkommen til at kontakte os på mail , hvis du har andre spørgsmål.