Finanslovsbevilling med Statens Bevillingslovsystem

Statens Bevillingslovsystem anvendes til at samle data fra ministerier og styrelser i finansloven til statens samlede budget.

Fundamentet for al aktivitet i den offentlige sektor er Danmarks finanslov. Finansloven indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter.

Statens Bevillingslovsystem (SB) hjælper med at løse denne opgave. Løsningen benyttes af ministerier og styrelser til de administrative processer omkring tilblivelsen af finansloven – fra indmeldelse af finanslovsforslag, ændrings-forslag, udarbejdelse af finanslov samt tillægsbevillingslovforslaget og afregning på bevillinger.

Det er også Statens Bevillingslovsystem, som leverer data, når tekst og anmærkninger til bevillingslovforslag, bevillingslove og statsregnskabet skal trykkes.

Statens Bevillingslovsystem kort fortalt

Statens Bevillingslovsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille statsregnskabet og bevillingslovpublikationerne:

 • Forslag til Finanslov
 • Ændringsforslag til Forslag til Finanslov
 • Finanslov
 • Forslag til lov om Tillægsbevilling

Systemet bruges også i forbindelse med:

 • Ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen
 • Bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet
 • Oprettelse, ændringer og kontrol af Ministeriernes rammer
 • Data til Udgiftsopfølgningen
 • Data og udarbejdelse af lovgrundlag til Folketinget

Alle ministerier samt en del større styrelser har adgang til SB-systemet.

Sådan får du adgang til Statens Bevillingslovsystem

Alle ministerier har adgang til SB-systemet. Hver ministerium har en eller flere lokale bruger administrationer, der kan tildele bruger-id og password for at tilgå systemet. I tvivlstilfælde kan Jørn Juul Hess i kontoret for Statsregnskab kontaktes.

Mail: 

Publikationer og aktstykker med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til følgende publikationer og aktstykker:

Bevillingslovpublikationer (inkl. ændringsforslag)

Statsregnskaber (fra og med finansåret 1996)

Aktstykker (fra og med folketingsåret 1995/1996)

Databaser med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til en række databaser, fx:

Finansministeriets Finanslovsdatabase

Finansministeriets Regnskabsdatabase

Økonomistyrelsens centrale systemer

Via hovedmenuen for Økonomistyrelsens centrale systemer kan du gå til:

 • Statens Koncernsystem (SKS)
 • Statens Bevillingslovsystem (SB)
 • Finansministeriets Bevillingsdatabase
 • Finansministeriets Regnskabsdatabase
 • Statens Benchmarkdatabase

Gå til Økonomistyrelsens centrale systemer