Internationale fora

Økonomistyrelsen deltager i en række internationale fora, hvor vi lærer og inspirerer hinanden ud fra, hvordan landene arbejder med forvaltningspolitiske tiltag og udvikling af den offentlige sektor.

Samarbejde på europæisk og internationalt plan

Økonomistyrelsen arbejder med forvaltningspolitik og modernisering i tre større fora:

  • EUPAN (European Public Administration Network) som arbejder på EU-plan
  • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) som arbejder på internationalt plan. Økonomistyrelsen bidrager desuden til OECD’s rapporter om den offentlige sektor, herunder sammenligning på tværs af landene i Government at a Glance.
  • EU’s Ekspertgruppe om Offentlig Administration

Økonomistyrelsen har også et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og vi har ofte besøg af delegationer fra andre lande.

Læs mere om Government at a Glance på OECD's hjemmeside

Videndeling og fælles værktøjer

Fokus for de to fora er at facilitere videndeling og udarbejde fælles værktøjer, der kan understøtte en mere effektiv og moderne offentlig forvaltning. Der afholdes møder i EUPAN og OECD to gange om året, hvor der drøftes aspekter af offentlig styring og administration, eksempelvis:

  • God forvaltningsskik
  • Implementering af reformer
  • Offentlig ledelse
  • Digitalisering og anvendelse af data
  • Fremtidens offentlige arbejdskraft
  • Innovations- og moderniseringstiltag

Klik her for at læse mere på EUPANs egen hjemmeside

Klik her for at læse mere på OECDs egen hjemmeside

Hent rapport: Government At A Glance - Country Fact Sheet Denmark (pdf)

OECD, November 2019

Resumé

Tal fra OECD viser, at Danmark har en velfungerende offentlig sektor, hvor borgerne generelt set er ret tilfredse med alt fra sundhedssystemet til demokratiet.

Den gennemsnitlige tilfredshed i OECD-landene ligger omkring 50-70 procent, mens danskernes tilfredshed med eksempelvis sundhedssystemet og uddannelsessystemet ligger helt oppe på henholdsvis 88 og 84 procent. 

I OECDs rapport bliver den offentlige sektor også vurderet på, hvor stor medindflydelse borgerne oplever at have på politikernes beslutninger. Her svarer 58 procent af danskerne, at de har indflydelse mod et OECD- gennemsnit på 37 procent.

Det går også godt i Danmark, når det handler om at gøre offentlige data mere tilgængelige. Danmarks score på OECD’s såkaldte modenhedsindeks for åbne data er således mere end fordoblet fra 2017 til 2019.