Business Intelligence i staten

Statens BI er Økonomistyrelsens fællesstatslige Business Intelligence-løsning, som understøtter enkel og værdiskabende styring og ledelse og skaber grundlag for bedre analyser og udnyttelse af data i staten.

Et datadrevet fundament leverer god ledelsesinformation

I Økonomistyrelsen arbejder vi aktivt på at fremme god ledelsesinformation og rapportering, som understøtter statslige og selvejende institutioner i at levere effektivt på kerneopgaverne. Målet er, at ledere og medarbejdere på de statslige arbejdspladser har rammer, viden og værktøjer til at sætte strategisk retning og skabe en effektiv og velfungerende drift. 

Statens BI er Økonomistyrelsens fællesstatslige Business Intelligence-løsning, der består af en række BI- og statistikværktøjer, som stiller økonomi-, drifts og personaledata fra de fællesstatslige it-systemer til rådighed for institutionerne i det daglige. 

Data anvendes også til bedre beslutnings- og prioriteringsgrundlag for Finansministeriet i rollen som regeringens analytiske kraftcenter. 

Ambitionen med Statens BI er, at skabe de bedste rammer for en mere datadrevet ledelse i staten. God ledelsesinformation giver indsigt i forretningen gennem modtagerorienteret og forretningsrelevant information, så beslutningstagere kan træffe rettidige beslutninger på et oplyst grundlag.

Samarbejde og rådgivning om Statens BI

Vi rådgiver og inspirerer de statslige og selvejende institutioner til bedre og mere datadrevet styring.

Vi samarbejder løbende med institutioner om at udvikle værdiskabende lokal ledelsesinformation. Vi tilbyder sparring og yder hjælp til selvhjælp, så vi kan løfte ledelsesrapporteringen i staten i fællesskab.

Er du interesseret i at høre mere om samarbejdsmulighederne, så kontakt os via Serviceportalen hos Statens Administration

 

Statens BI – LDV

Rapporter og kuber med egne institutionsspecifikke data om løn, økonomi mv., der understøtter den interne styring i statslige og selvejende institutioner.

Læs om ledelsesinformation og rapportering med Statens BI – LDV

Power BI som visningsplatform

Skræddersyede dashboards og rapporter med data fra Statens BI – LDV samt fra andre kilder som fx lokale fag- og produktionssystemer.

Læs om Power BI som visningsplatform for ledelsesinformation i staten

Statens BI – ISOLA

Tværstatslige løn- og personalestatistikker til lønstyring, lokale lønforhandlinger, ledelsesinformation og analyser.

Læs om løn- og personalestatistik til benchmarking med Statens BI – ISOLA

Statens Benchmarkdatabase

Tværstatslige benchmarks på udvalgte områder om økonomi, løn og HR samt effektiv administration – en unik mulighed for at se på tværs af institutioner og ministerier i staten.

Læs om benchmarking med Statens Benchmarkdatabase