Forhandlingsstatistik med Statens BI - ISOLA

Finansministeriets forhandlingsstatistik er et særligt datagrundlag til brug ved de statslige overenskomstforhandlinger.

Bemærk at forhandlingsværktøjerne i Statens BI – ISOLA fra og med 2020 erstatter Finansministeriets Forhandlingsdatabase (FHDB).

Støtte ved overenskomstforhandlinger 

De statslige overenskomstforhandlinger støttes af talgrundlag med lønsummer og årsværk for alle ansatte på statslige overenskomster og aftaler.

Finansministeriets forhandlingsstatistik er nu en del af Statens BI – ISOLA, som er en samling af talgrundlag til tværstatslige løn- og personalestatistikker. Her kan Finansministeriet såvel som arbejdsmarkedets parter kan trække løn- og personalefordelinger til brug for overenskomstforhandlingerne (OK) og forberedelserne hertil.

Forhandlingsstatistikken er et specialværktøj, der er særligt fokuseret på de statslige overenskomstforhandlinger og den løbende analyse af overenskomster og aftaler i staten. Adgang til datagrundlagene er derfor i udgangspunktet tiltænkt forhandlingsparterne, det vil sige de faglige lønmodtager- og centralorganisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt statslige delegationsområder med egen forhandlingskompetence.

Rapportadgang for brugere på SIT-netværk 

Citrix-adgang for eksterne brugere 

Se mere under menupunktet Brugeradministration for information om adgang til forhandlingsstatistikken i Statens BI – ISOLA.