Brugervejledninger til Forhandlingsstatistikken i Statens BI – ISOLA

Finansministeriets forhandlingsstatistik er et særligt datagrundlag til brug ved de statslige overenskomstforhandlinger

Støtte ved overenskomstforhandlinger

De statslige overenskomstforhandlinger støttes af talgrundlag med lønsummer og årsværk for alle ansatte på statslige overenskomster og aftaler.

Finansministeriets forhandlingsstatistik er nu en del af Statens BI – ISOLA, som er en samling af talgrundlag til tværstatslige løn- og personalestatistikker. Her kan forhandlingsparterne på våde arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden trække løn- og personalefordelinger til brug for overenskomstforhandlingerne (OK) og forberedelserne hertil.

Forhandlingsstatistikken er et specialværktøj, der er særligt fokuseret på de statslige overenskomstforhandlinger og den løbende analyse af overenskomster og aftaler i staten. Adgang til datagrundlagene er derfor i udgangspunktet tiltænkt forhandlingsparterne, det vil sige de faglige lønmodtager- og centralorganisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt statslige delegationsområder med egen forhandlingskompetence.

Se mere under menupunktet Brugeradministration for information om adgang til forhandlingsstatistikken i Statens BI – ISOLA.

 

Mere information