Tips og tricks til Statens BI

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Statens BI – LDV, Power BI og Statens BI – ISOLA.

Kvikguides til Statens BI - LDV

Kvikguide – Kontrollere version på kuber og rapporter (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan kontrollere, hvilken version du anvender på kuber og rapporter.

Kvikguide – Udsendelse af rapporter fra LDV (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du sender rapporter fra Statens BI – LDV ud på mail. 

Kvikguide Oprettelse af subscriptions i Statens BI – LDV (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan oprette automatiske træk af en standardrapport i Statens BI – LDV og dele den med andre (via mail eller fællesmappe).

Anvendelse af Reporting Services hos KMD (pdf)

I denne kvikguide kan du se, hvordan du får adgang til standardrapporterne til Statens BI – LDV, hvis I er hostet hos KMD. 

Her er en samlet oversigt over de udarbejdede kvikguides til pivottabeller i Excel. Alle kvikguides er udarbejdet til Excel 2007.

Kvikguide – Opret forbindelse til kuber (hos DXC eller KMD) (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter forbindelse til kuberne, når jeres Navision Stat og LDV er hostet hos DXC eller KMD.

Kvikguide – Skift af datakilde på pivottabel (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du skifter datakilde på pivottabellen. Dette er for eksempel relevant, når du anvender de Excel-skabeloner, der er udarbejdet af Økonomistyrelsen. 

Kvikguide – Betinget formatering ("trafiklys") i en pivottabel (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du indsætter "trafiklys" i din pivottabel.

Kvikguide – Pivot til kontrol af ikke tilladte konteringer (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du laver en pivottabel til at kontrollere ikke-tilladte konteringer.

Kvikguide – Tilføje værdifelter flere gange (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan det er muligt at have det samme værdifelt inde flere gange samtidigt. Kan for eksempel bruges til både at have løbende total og faktisk total på samme felt

Kvikguide – Udsnitsværktøj (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du anvender udsnitsværktøjet og hvordan det anvendes som filter på en eller flere pivottabeller.  

Kvikguide – Oprettelse af sæt (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter sæt fra en dimension. Sæt er en delmængde af dimensionen.

 

Ofte stillede spørgsmål om Statens BI – LDV

Statens BI – LDV-platformen er udviklet for at få ens rapporteringsstrategi på løn- og regnskabsområdet og dermed et tilbud om bedre adgang til informationer fra Statens Lønsystem og Navision Stat i et og samme datavarehus.

Data i Statens BI – LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har p.t. udviklet et plugin til Navision Stat og Statens Lønsystem. Kunderne har mulighed for at anvende det framework, der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling og så videre)

Statens BI – LDV indeholder, ud over selve datavarehuset, en rapportpakke udviklet i Reporting Service og en række standardkuber, der kan anvendes til analyser med for eksempel Excel. 

Statens BI – LDV indeholder data fra de fællesadministrative systemer, såsom Navision Stat, Statens Lønsystem, Statens Budgetsystem, Statens HR, IndFak og RejsUd.

Data fra de forskellige systemer tilføjes LDV via såkaldte plugins og data overføres én gang i døgnet.
I vejledningen "Kom i gang med rapportering" kan I se hvilke forberedelser, der skal iværksættes inden den tekniske installering af LDV.

Vær særligt opmærksom på:

  • Dimensionsnavngivning i LDV
  • Fastlæggelse af hvilke regnskaber og løngrupper der skal indgå
  • Fastlæggelse af brugerrettigheder

Se vejledningen "Kom godt i gang med rapportering" (pdf)

Bestillingen af SLS-data foretages via Serviceportalen hos Statens administration.

Der udfyldes en blanket pr. partneraftale. Ønskes der data til mere end én partneraftale udfyldes en blanket med ny bestilling.

Læs mere om "I gang med ØDUP"

Data bliver overført efter hver lønkørsel til en institutions LDV-løsning. Data vil være tilgængelige i institutionens LDV ca. 3 dage efter en lønkørsel. Tidspunktet afhænger af, hvornår den pårørende institution har sat system til at hente data fra ØDUP, og hvornår LDV opdateres.

Alle data vil blive dannet pr. løngruppe. De institutioner, der har ønsket at anvende LDV, er bestillingen af data allerede foretaget. Såfremt der er en institution, som ønsker at anvende LDV på et senere tidspunkt, og derfor endnu ikke har foretaget en bestilling af data, kan på ethvert tidspunkt foretage en bestilling ved at henvende sig til
 systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.
Introduktionen af LDV som en ny lokal rapportplatform for løndata betyder, at SLS-kunderne fremadrettet har følgende to metoder for at få adgang til SLS-data:

  1. Adgang til samtlige data fra lokalt datavarehus LDV. Adgangen er designet til rapporteringsmiljøer.
  2. Adgang til data via filudtræk. Filudtræk er en delmængde af SLS-data, som typisk vil anvendes til indlæsning i andre administrative systemer.

Udtræk til administrative systemer, som for eksempel økonomisystemer og større personaleadministrative systemer, anbefales således gennemført via et filudtræk fra SLS. Økonomistyrelsen udarbejder et nyt filudtræk til dette brug, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en referenceliste i forhold til det gamle lokale datavarehus L UVH. Det skal dog bemærkes, at dette filudtræk kun vil indeholde en delmængde af data, og derfor ikke skal ses som en afløser for L UVH.

Ofte stillede spørgsmål ISOLA

Statistikgrundlagene stammer fra de faktiske registreringer i både lønanvisningssystemer og tidsregistreringssystemer. De tal, som anvendes i Statens BI – ISOLA, er bearbejdet, så de viser repræsentative øjebliksbilleder af både løndannelse, fravær og personalesammensætning. Bearbejdningen bevirker, at data kan sammenlignes på tværs af områder, personalegrupper og tid.

Statistikkerne i Statens BI – ISOLA opdateres kvartalsvist. Det er ikke muligt på forhånd at give en fast dato for udgivelse, men vi forsøger at efterleve følgende vejledende datoer:

 Kvartal

Løn- og personalestatistikker

Fraværsstatistikker

1. kvartal

15. april

1. juni

2. kvartal

1. juli

1. oktober

3. kvartal

1. oktober

1. december

4. kvartal

20. december

1. marts