Lønudbetaling med Statens Lønløsning

Statens Lønløsning understøtter digitalt arbejdet med korrekte og stabile løn- og pensionsudbetalinger til ansatte i staten – hver gang.

Hver måned udbetales løn til ca. 180.000 statslige ansatte. Derfor er der rigtig mange processer, der skal gå op i en højere enhed 2 gange hver måned, når lønnen udbetales til henholdsvis time- og månedslønnede medarbejdere. Det stiller høje krav til systemet og vores drift, som vi sætter en dyd i at efterleve.

En digital løsning, der gør det nemt for både lønmodtager og lønmedarbejder

Løn udbetales til medarbejderens NemKonto, og medarbejderen kan hurtigt og enkelt hente sin lønseddel i e-Boks. Systemet vedligeholdes og justeres løbende, for at gøre det nemt for lønmedarbejderne at håndtere beretninger og forespørgsler online. Det er med til at sikre, at de ca. 180.000 månedlige udbetalinger bliver korrekte. Senest har vi fx etableret et opdateret lønarkiv.

Brugervenligt system, og altid hjælp at hente

Der er etableret en brugergrænseflade, der er målrettet HR-medarbejdere. Det betyder, at man ikke behøver dyb kendskab til koderne i løsningen for at kunne indberette ansættelser, ændringer med videre i systemet. Vi bestræber os på god service, og tilbyder vores kunder ydelser så som brugerstyring, uddata til brug for kontrol og afstemning samt vejledningsmateriale, så man er tryg som bruger af systemet.

Brugervejledninger til Statens lønløsning

Brugervejledningerne er emneopdelt og findes på Statens Administrations hjemmeside.

Gå til Brugervejledninger

Vejledning af mere teknisk rettet karakter i forhold til Statens Lønløsning, findes på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Gå til Digitale uddata

Gå til Installation og drift

Gå til uddata og udtræk

Indberetningsveje

Der er flere veje til at indberette til Statens Lønløsning.

Gå til Indberetningsveje

Læs mere i vores pjece

I vor pjece om Statens Lønløsning giver vi en kort introduktion til systemet.

Gå til Pjece om Statens Lønløsning (pdf)

Typer af lønregistre

Der findes 3 typer af lønregistre:

  • Aktive registre
  • Engangsregistre
  • Inaktive registre

Gå til beskrivelse af de 3 lønregistre (pdf)

Kørselsplaner

For at man kan følge med i, hvornår der er kørselsafvikling, er der udarbejdet kalendere for et år ad gangen for Statens Lønløsning, herunder Statens Pensionssystem.

Gå til Kørselskalendere for Statens Lønløsning

Løninformation

Løninformation er en beskrivelse af nyt og ændringer i forhold til de enkelte lønkørsler.

Gå til Løninformationer