Digitale uddata

Økonomistyrelsen leverer digitale uddata fra løn- og pensionssystemet.

Løn- og pensionsuddata fra Statens Lønløsning leveres som PDF-filer i postkassesystemet ØDUP.

Læs mere om ØDUP

Partneraftaler

For at sikre, at uddata kommer frem til den rigtige modtager til rette tid, er der etableret partneraftaler til alle modtagere. Det er sket på baggrund af de kontaktoplysninger, der er givet besked om fra institutioner, kommuner, pensionskasser med videre. 

Program til at hente uddata

Økonomistyrelsen leverer et program, der kan hente PDF-filerne fra ØDUP. Programmet kan installeres på en PC eller en server. I tilknytning til hver lønkørsel, henter man de forskellige PDF-filer. Læs mere om ØDUP-filhenter her (pdf)

Lønuddata i LDV

Nogle lønuddata er dog ikke omlagt til PDF-filer. Det gælder de lønuddata, hvor der allerede eksisterer en rapportskabelon i LDV. Fra november måned 2012 skal nogle af de tidligere uddata fra Statens Lønsystem derfor hentes i LDV.

Ændring af kontaktoplysninger

For at sikre, at vi har de rette kontaktoplysninger i forhold til digitale uddata, skal der gives besked, hvis disse oplysninger ændres.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  1. Partneraftalenummer (fx PA85858)
  2. Kontaktmailadresse (fx en fællespostkasse)
  3. Kontaktpersonens navn og telefonnummer

Vejledningsmateriale

Økonomistyrelsen har udarbejdet disse vejledninger.

Hent Installationsvejledning (pdf)

Hent PDF-filer (filhenter)

For at hente PDF-filer fra Økonomistyrelsens Løn- og Pensionssystem, skal I have installeret programmet CIP Filudveksler (som hed før ØDUP-filhenter).

Hent CIP Filudveksler

SAM-institutioner

Der er truffet aftale med Statens Administration om, at de PDF-filer (fra lønsystemet), som er relevante for SAM-institutioner at modtage, vil blive distribueret fra SAM.

Har du spørgsmål i den anledning, er du velkommen til at kontakte Løn i SAM.