Lønkontrol - en effektiv end-to-end-proces

Økonomistyrelsen har i samarbejde med en række kunder, der anvender Statens Lønløsning, gennemført en kortlægning og analyse af lønkontrolprocessen. Resultatet er et koncept for lønkontrol.

Kort om konceptet

Med konceptet og understøttelse af kontroller med målrettede uddata og standardrapporter i LDV, er der sat en overordnet ramme for hvilke parter, der er involveret i processen (illustreret ved roller) og for hvilke kontroller, der tænkes udført i de enkelte led i kæden.

De enkelte institutioner kan ud fra denne ramme tilrettelægge og ansvarsplacere kontrollerne ud fra forretningsmæssige forhold, så som eksempelvis organisering, personalesammensætning og omsætningshastighed.

Tilrettelæggelsen skal ske ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Ved ændring i levering af uddata til lønkontrol brug nedenstående blanket.

Hent blanket til bestilling af lønkontrol uddata under Uddata: Bestilling af uddata til lønkontrol.

Læs mere om konceptet under Økonomi og Vejledninger.