Koncernrapportering til statsregnskab med Statens Koncernsystem

Statens Koncernsystem hjælper med at indsamle og skabe overblik over den nødvendige data til statsregnskabet.

Hvert år præsenteres den danske stats samlede regnskab i statsregnskabet – et regnskab baseret på regnskaberne for de enkelte ministerområder. Til at løse denne opgave benyttes løsningen Statens Koncernsystem (SKS).

Statens Koncernsystem indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.

Statens Koncernsystem anvendes desuden til:

  • Regnskabsgodkendelse
  • Udgiftsopfølgning i staten
  • Vedligeholdelse af de stamdata, der ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal
  • Udtræk af rapporter og regnskabsdata på tværs af staten

Brugere af Statens Koncernsystem

Statens Koncernsystem anvendes af ansatte i ministerier, styrelser og institutioner, som arbejder med vedligeholdelse af lokale stamdata, regnskabsgodkendelse og økonomiopfølgning.

Ny løsning på vej

Økonomistyrelsen er i fuld gang med at udvikle statsregnskabsdelen af den it-løsning, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

Læs mere om den nye løsning

Økonomistyrelsens centrale systemer

Via hovedmenuen for Økonomistyrelsens centrale systemer kan du gå til:

  • Statens Koncernsystem (SKS)
  • Statens Bevillingslovsystem (SB)
  • Finansministeriets Bevillingsdatabase
  • Finansministeriets Regnskabsdatabase
  • Statens Benchmarkdatabase

Gå til Økonomistyrelsens centrale systemer 

Årshjul for Statens Koncernsystem

Årshjulet giver overblik over deadlines, der skal overholdes i forbindelse med bl.a. indlæsning af data til Statens Koncernsystem.

Gå til årshjul for Statens Koncernsystem