Indkøb og fakturahåndtering med IndFak

IndFak er den fællesstatslige løsning, som understøtter forretningsprocesser i forbindelse med indkøb og fakturagodkendelse.

IndFak sikrer en enkel håndtering af elektroniske fakturaer. Systemet understøtter digitale indkøb og skaber overblik over fællesstatslige indkøbsaftaler og varekataloger.

Løsningen tilbyder desuden et matchmodul, som kan automatisere behandling og godkendelse af fakturaer ved at koble faktura med den afgivne ordre.

IndFak er fuldt integreret med statens økonomistyrings- og regnskabssystem, Navision Stat, hvor bogføring og betaling af fakturaer foretages.

Fordele ved at købe ind digitalt

IndFak tilbyder muligheden for at foretage indkøb digitalt gennem de fællesstatslige indkøbsaftaler, SKI-aftaler og eventuelle aftaler med lokale leverandører.

Digitale indkøb understøtter indkøb af de rigtige varer til den rigtige pris via de fælles indkøbsaftaler og at institutionerne lever op til kravene for statslige indkøb, herunder indkøbscirkulæret og indkøbskaskademodellen.

Genudbud af IndFak

I 2020 gik IndFak i genudbud. Statens nye løsning hedder Statens Digitale Indkøb og er under implementering.

Læs om Statens Digitale Indkøb

Relaterede systemer

IndFak integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Navision Stat
LDV - Statens BI

Strategi og Roadmap

Vedligeholdelse og videreudvikling af IndFak er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi (pdf)
Roadmap 2022-2024