Charter for godt og grønt indkøb

""

Økonomistyrelsen har fastlagt en række fælles kvalitetsstandarder for professionelt indkøb i Charter for godt og grønt indkøb. Via Cirkulære om indkøb i staten er det forpligtende for de statslige institutioner at arbejde med standarderne, og institutioner skal årligt afrapportere status for implementeringen til Økonomistyrelsen.

Charter for godt og grønt indkøb er et vigtigt skridt mod endnu mere professionelle indkøb i staten med et lavere klimaaftryk. Arbejdet med charteret forudsætter et vedvarende fokus på både hvad og hvordan, vi køber ind i staten, så vi i fællesskab kan sikre både gode og grønne indkøb.

Læs Charter for godt og grønt indkøb her

Læs grøn selvevaulering her 

Læs vejledningen til implementering af charteret her

Læs trappemodellen her

Nyttige links

Rådgivningsenhedens kompetencekortlægningsværktøj

Rådgivningsenhedens kompetencekortlægningsværktøj hjælper med at skabe overblik over en organisations eller enheds indkøbsfaglige kompetencer - dvs. kortlægge gabet mellem nuværende kompetencer og det ønskede kompetenceniveau inden for indkøb og udbud.

Du kan finde værktøjet her.

Den Ansvarlige Indkøber

For at gøre det nemmere at komme i gang med at arbejde med grønne indkøb, er der etableret en vidensportal med relevante redskaber. Her kan du finde både krav, værktøjer, cases og netværk. Her er det bl.a. muligt at finde Forum for Bæredygtige Indkøb, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og POGI’s indkøbsmål.

Du kan finde siden her.

Vi opfordrer til generelt at anvende Den Ansvarlige Indkøber til at søge ny viden. Her kan man bl.a. finde:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til gennemførelse af grønne udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning med det formål at hjælpe offentlige indkøbere med at foretage grønne indkøb i overensstemmelse med udbudsreglerne. Vejledningen indeholder en gennemgang af reglerne suppleret med relevante praktiske eksempler fra gennemførte udbud.

Du kan finde vejledningen her

SKI’s gode råd om grønne indkøb på SKI-aftaler

Når du køber ind på SKI-aftaler, har SKI allerede stillet en lang række krav til leverandørerne og produkterne. På SKI-aftaler er der således god mulighed for at købe grønt ind. SKI har udarbejdet gode råd til indkøbere for at sørge for, at aftalernes grønne produkter havner i indkøbskurven, at produkternes levetid og potentiale udnyttes, og at indkøberens organisations måde at købe ind på understøtter en grøn indkøbsadfærd.

Du finder de gode råd på de enkelte aftalesider, som du tilgår via SKI’s aftaleoverblik her.

EU’s grønne indkøbskriterier (Green Public Procurement, GPP)

GPP-kriterierne er udviklet af EU og dækker over ’grønne’ indkøbskriterier, som medlemsstaterne kan anvende i indkøb og udbud. Kriterierne er pt. frivillige og formålet med dem er, at medlemsstaterne ved at anvende dem kan sætte de samme grønne standarder inden for det indre marked ved offentlige indkøb af produkter og/eller ydelser.

Du kan finde kriterierne her.

Rådgivningsenhedens Udbudsprojektmodel

Rådgivningsenhedens Udbudsprojektmodel guider dig igennem udbudsprocessen - fra den indledende planlægning til kontrakten er underskrevet. Modellen er opdelt i de overordnede faser som et udbudsprojekt indeholder, og derudover bliver hver fase foldet ud i de konkrete projektopgaver, overvejelser, beslutninger og leverancer, fasen indeholder.

Gå til Udbudsprojektmodellen

Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb, udbud og kontrakter i staten. De digitale skabeloner guider dig igennem relevante overvejelser i et spørgeskema. Når du har udfyldt spørgeskemaet, får du genereret et dokument, som du kan downloade, tilpasse og anvende som dokumentation for dine overvejelser eller bruge i din videre indkøbs- eller udbudsproces. Du kan finde digitale skabeloner til overvejelser om indkøb, aftaledokumenter, udbudsmateriale, indkøb under tærskelværdien og aktindsigtsanmodninger. Skabelonerne udbygges og opdateres løbende.

Gå til statens fælles skabeloner

SKI’s hjælp til grønne udbud

SKI har udarbejdet skabeloner, som indkøbere kan anvende, når de skal gennemføre deres egne indkøbsaftaler. Skabelonerne omfatter bl.a. et inspirationskatalog til grønne krav og tiltag i udbud og beskriver fx de overvejelser, du som ordregiver kan tage med i markedsdialogen.

Gå til SKI’s skabeloner