Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram

De fællesstatslige indkøbsaftaler, der er omfattet af Statens Indkøbsprogram kan findes her på siden. Aftaledokumenterne kan findes på Indfak2 eller SKI's hjemmeside, og det fremgår af nedenstående oversigt, hvor hver enkelt aftale tilgås.

Økonomistyrelsen varetager sammen med SKI aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner.

Desuden varetager Økonomistyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Om Statens Indkøbsprogram

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. 

Adgang til Statens Indkøbsaftaler

Tilgå Statens Indkøbs aftaler i Indfak her

Nedenstående links til Statens Indkøbsaftaler i Indfak2 kan kun ses ved brug af login. For yderligere information om login - se i boksen til højre.

Aftaler i Statens Indkøbsprogram

Indkøb af advokatydelser

Finansministeriet har indgået en aftale med Kammeradvokaten (Kammeradvokataftalen), som staten som udgangspunkt skal anvende, når der indkøbes juridiske ydelser i staten. Kammeradvokataftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver, og giver desuden de statslige institutioner mulighed for at anvende andre advokater eller juridiske rådgivere end Kammeradvokaten.  

Læs mere om indkøb af advokatydelser her