Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram

De fællesstatslige indkøbsaftaler, der er omfattet af Statens Indkøbsprogram kan findes her på siden. Aftaledokumenterne kan findes på hhv. www.indfak2.dk og www.SKI.dk. Det fremgår af nedenstående oversigt, hvor hver enkelt aftale tilgås.

Økonomistyrelsen varetager sammen med SKI aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner.

Desuden varetager Økonomistyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Om Statens Indkøbsprogram

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. 

Adgang til Statens Indkøbsaftaler

Link til Statens Indkøbs aftaler i Indfak. Adgang kræver login

Nedenstående links til Statens Indkøbsaftaler i Indfak2 kan kun ses ved brug af login. For yderligere information om login - se i boksen til højre.

Aftaler i Statens Indkøbsprogram

Indkøb af advokatydelser

Aftalen er ikke forpligtende for de statslige institutioner. Aftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver. Derudover giver aftalen mulighed for at anvende andre advokater end Kammeradvokaten.

Læs mere om indkøb af advokatydelser