Adgang til Statens Indkøbsaftaler

Skal du købe ind via Statens Indkøbsaftaler skal du have adgang til henholdsvis IndFak og Økonomistyrelsens bestillingsapplikation. Indkøb på trykkeriaftalen foregår primært via Økonomistyrelsens bestillingsapplikation. Adgang til resterende Statslige Indkøbsaftaler foregår via IndFak. Bemærk at bestillingsapplikationen er i øjeblikket ude af drift.

Indfak

Alle Statens Indkøbs aftaler med aftaledokumenter, bilag, priser osv. er tilgængelige på www.indfak2.dk.

Ønsker du adgang til Statens Indkøbsaftaler og arbejder i en organisation, der benytter IndFak skal du kontakte sin lokale IndFak-administrator, som kan give adgang til Statens Indkøbsaftaler.

Ønsker du adgang til Statens Indkøbsaftaler og arbejder i en organisation, der ikke benytter IndFak kontaktes Statens Indkøb igennem TOPdesk, hvor følgende information angives:

 • Angiv i emnefelktet: ”Login til Statens Indkøbsaftaler”
 • Navn og stilling
 • E-mail og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
 • Navn, adresse og EAN nr. på den institution du repræsenterer

Bestillingsapplikationen er ude af drift

Bestilling af trykkeri-, kopi- og printydelser foregår via Bestillingsapplikationen. Bestillingsapplikationen, som anvendes til at bestille trykkeri-, kopi- og printydelser er desværre ude af drift.

Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår applikationen vil være brugbar igen.

Indtil Bestillingsapplikationen er klar, bedes du anvende prisbilaget, der kan findes i IndFak under trykkeriaftalen, til at tildele til den billigste leverandør på den givne bestilling, og derefter afgive bestillingen via e-mail. Ved bestilling bedes du oplyse de relevante Modst ydelsesnumre, som fremgår af prisbilaget.

Du kan anmode om login til Bestillingsapplikationen ved at kontakte Statens Indkøb igennem TOPdesk, hvor du bedes angive følgende information:

 • Navn, stilling og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
 • Navn, adresse og EAN nr. på den institution du repræsenterer
 • Angiv i emnefeltet: "Login til Bestillingsapplikationen"

Bemærk, anmodning om login til bestillingsapplikationen skal altid sendes fra din arbejdsmail, og ikke din private e-mail.

Klik her for at logge ind i TOPdesk

Har du ikke en bruger til TOPdesk kan du følge dette link

Vilkår for anvendelse af fortroligt materiale

Oplysningerne, der ligger bag login-beskyttelse, er i vid udstrækning af fortrolig kommerciel karakter. Login er dermed primært tiltænkt den indkøbsansvarlige ved institutionen.

Ved anmodning om og brug af login, forpligter brugeren sig til at behandle oplysningerne under hensyn til den fortrolige kommercielle karakter, herunder skal oplysningerne udelukkende bruges til at understøtte institutionens indkøb, og de må ikke videregives til 3. part.

Problemer med dit login

Såfremt du oplever problemer med dit login til bestillingsapplikationen så tjek først følgende:

 • Husk at der skelnes mellem både små og store bogstaver i både brugernavn og password
 • Husk desuden at tjekke, om du medtager eventuelle mellemrum, hvis du kopierer dine loginoplysninger ind

Såfremt ovenstående ikke hjælper eller du oplever andre problemer med Bestillingsapplikationen, skal du kontakte Statens Indkøb igennem TOPdesk.

Såfremt du oplever problemer med dit login til IndFak så gør da følgende:

 • Benyt funktionen ”glemt kodeord” og indtast nyt kodeord, der skal bestå af tal, tegn og minimum 10 karakterer
 • Virker det fortsat ikke og du arbejder i en organisation, der benytter IndFak kontakt da din lokaladministrator
 • Benytter din organisation ikke IndFak til dagligt, da kontakt Statens Indkøb igennem TOPdesk

Klik her for at logge ind i TOPdesk

Har du ikke en bruger til TOPdesk kan du følge dette link

SKI-Aftaler

Det har tidligere været muligt at bestille hotelophold i Danmark i Bestillingsapplikationen. Da hotelaftalen er overgået til SKI og statslige institutioner er forpligtet til at bruge aftale 16.06 Hotelophold pr. 1. januar 2019.

Klik her for at gå til SKIs hjemmeside om aftale 16.06 Hotelophold

Ønsker du at benytte andre SKI-aftaler foregår dette på SKIs hjemmeside.

Klik her, for at tilgå SKIs login portal