Adgang til Statens Indkøbsaftaler

Skal du købe ind via Statens Indkøbsaftaler skal du have adgang til henholdsvis IndFak og Økonomistyrelsens bestillingsapplikation. Indkøb på trykkeriaftalen foregår primært via Økonomistyrelsens bestillingsapplikation. Adgang til resterende Statslige Indkøbsaftaler foregår via IndFak.

Indfak

Alle Statens Indkøbs aftaler med aftaledokumenter, bilag, priser osv. er tilgængelige på www.indfak2.dk.

Ønsker du adgang til Statens Indkøbsaftaler og arbejder i en organisation, der benytter IndFak skal du kontakte sin lokale IndFak-administrator, som kan give adgang til Statens Indkøbsaftaler.

Ønsker du adgang til Statens Indkøbsaftaler og arbejder i en organisation, der ikke benytter IndFak kontaktes Statens Indkøb igennem TOPdesk, hvor følgende information angives:

 • Angiv i emnefelktet: ”Login til Statens Indkøbsaftaler”
 • Navn og stilling
 • E-mail og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
 • Navn, adresse og EAN nr. på den institution du repræsenterer

Bestillingsapplikationen

Indkøb på Trykkeriaftalen foregår som udgangspunkt via bestillingsapplikationen.

Du kan anmode om login til Bestillingsapplikationen ved at sende en henvendelse gennem Statens Indkøbs kontaktmodul, TOPdesk med:

 • Navn, stilling og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
 • Angiv i emnefeltet: "Login til Bestillingsapplikationen"

Bemærk, at anmodning om login til Bestillingsapplikationen altid skal sendes fra din arbejdsmail, og ikke din private e-mail.

Login til Bestillingsapplikationen

Adgang til TOPdesk

Opret dig som bruger i TOPdesk her

Vilkår for anvendelse af fortroligt materiale

Oplysningerne, der ligger bag login-beskyttelse, er i vid udstrækning af fortrolig kommerciel karakter. Login er dermed primært tiltænkt den indkøbsansvarlige ved institutionen.

Ved anmodning om og brug af login, forpligter brugeren sig til at behandle oplysningerne under hensyn til den fortrolige kommercielle karakter, herunder skal oplysningerne udelukkende bruges til at understøtte institutionens indkøb, og de må ikke videregives til 3. part.

Problemer med dit login

Såfremt du oplever problemer med dit login til Bestillingsapplikationen så tjek først følgende:

 • Husk at der skelnes mellem både små og store bogstaver i både brugernavn og password
 • Husk desuden at tjekke, om du medtager eventuelle mellemrum, hvis du kopierer dine loginoplysninger ind

Såfremt ovenstående ikke hjælper eller du oplever andre problemer med Bestillingsapplikationen, skal du kontakte Statens Indkøb igennem TOPdesk.

Såfremt du oplever problemer med dit login til IndFak så gør da følgende:

 • Benyt funktionen ”glemt kodeord” og indtast nyt kodeord, der skal bestå af tal, tegn og minimum 10 karakterer
 • Virker det fortsat ikke og du arbejder i en organisation, der benytter IndFak kontakt da din lokaladministrator
 • Benytter din organisation ikke IndFak til dagligt, da kontakt Statens Indkøb igennem TOPdesk

Adgang til TOPdesk

Har du ikke en bruger i TOPdesk, kan du følge dette link

SKI-Aftaler

Det har tidligere været muligt at bestille hotelophold i Danmark i Bestillingsapplikationen. Da hotelaftalen er overgået til SKI og statslige institutioner er forpligtet til at bruge aftale 16.06 Hotelophold pr. 1. januar 2019.

Klik her for at gå til SKI's hjemmeside om aftale 16.06 Hotelophold

Ønsker du at benytte andre SKI-aftaler foregår dette på SKIs hjemmeside.

Klik her for at tilgå SKI's loginportal