Sådan får du fat på vores digitale løsninger

""

Få mere tid til jeres kerneopgaver med Økonomistyrelsens digitale løsninger.

Det skal være simpelt og effektivt at holde styr på administrative processer inden for løn, HR, økonomi og ledelse. Økonomistyrelsen tilbyder et sammenhængende sæt af digitale services, som gør hverdagen nemmere i din organisation.

Vælger I at blive kunde hos os, får I mere tid og overskud til at løse jeres kerneopgaver. Vi står nemlig for alt fra drift og vedligehold, til leverandørstyring og sikkerhed, og giver jer support og vejledning om brugen af it-løsningerne i det daglige.

Det I betaler for at bruge it-løsningerne, investerer vi i at forbedre vores services og i at udvikle dem, så de er opdateret og nemme at bruge.

I kan vælge at benytte de fælles digitale løsninger, hvis I er en selvejende institution, så som et universitet eller en professionsskole, der modtager en bevilling på finansloven.

Digitale løsninger der passer til jeres behov

De fælles digitale løsninger understøtter nemt og sikkert flere aspekter af din organisations administrative opgaver – alt fra udbetaling af løn og HR-administration til økonomistyring og regnskab. 

Opgaverne, som de fælles systemer understøtter, er beskrevet på siden.

Få overblik over hvilke it-løsninger, der passer til jeres behov.

Med Statens Lønløsning kan I udbetale løn og pension korrekt og driftssikkert – hver gang.

Vælger I vores lønløsning, kan I nemt følge med i de transaktioner og godkendelser, I laver. Vi sikrer fuld sporbarhed og at systemet løbende er opdateret ved ændringer i overenskomster og lovgivning.

Statens Lønløsning er integreret med Statens Business Intelligence-platform, hvor I kan følge med i styringstavler, som allerede er opsat. Rapporter efter hver lønkørsel giver jer blandt andet mulighed for at overholde eksterne revisionskrav.

Statens HR digitaliserer og øger kvaliteten i din organisations daglige arbejde med personaleadministration.

Løsningen tilbyder standardiserede processer, ansættelsesskabeloner og elektroniske blanketter, som bidrager til en enkel, samlet og ensartet administration af jeres HR-processer og personaledata.

Med Statens HR er det nemt at:

  • Administrere ansættelser, orlov og fratrædelser
  • Håndtere medarbejdernes effekter
  • Vedligeholde organisationsændringer
  • Administrere personalekategorier
  • Få et digitalt overblik over organisationsstrukturen

Motiver jeres medarbejdere og understøt deres udvikling gennem hele ansættelsen med Campus – en læringsplatform til strategisk og digital kompetenceudvikling.

Vælger I vores løsning, kan I frit bruge vores ca. 250 e-læringskurser til egne læringsforløb.

Med Campus får I et nemt overblik over medarbejdernes udvikling lige fra preboarding og introduktionskurser til løbende læringsaktiviteter og udviklingssamtaler. 

Statens eRekruttering hjælper jer med at rekruttere nye medarbejdere effektivt og professionelt.

Løsningen understøtter en sammenhængende rekrutteringsproces, fra I indrykker en stillingsannonce, til den rette person til jobbet er fundet. Jeres stillingsannoncer bliver automatisk overført fra Statens eRekruttering til Jobnet.dk.

Statens eRekruttering overholder relevante regler inden for datasikkerhed, forvaltning og ansættelsesret.

Navision Stat giver jer et overblik over jeres regnskaber og betalinger og hjælper jer med at styre jeres økonomi effektivt.

Løsningen understøtter jeres økonomi- og regnskabsmedarbejdere i de daglige opgaver inden for økonomi og regnskab.

Med Navision Stat får I en database, der rummer alle oplysninger om jeres regnskaber. Løsningen er samtidigt skalerbar, så større organisationer kan have flere databaser, med flere regnskaber i hver database.

Navision Stat er fuldt integreret med en række andre systemer, så som vores systemer inden for lønudbetaling, indkøb og rejseadministration.

Håndter jeres elektroniske fakturaer enkelt og sikkert med IndFak. IndFak understøtter jeres digitale indkøb og skaber overblik over indkøbsaftaler og varekataloger.

Vælger I IndFak, kan I effektivisere jeres indkøbsprocesser blandt andet via et matchmodul, som automatisk kobler fakturaen til den ordre, I har afgivet. Dermed kan I hurtigere behandle og godkende jeres fakturaer.

IndFak er fuldt integreret med vores økonomistyringssystem Navision Stat, hvor I kan bogføre og betale fakturaer. For at få IndFak er det en forudsætning, at I bruger Navision Stat.

RejsUd gør det nemt og overskueligt for jeres medarbejdere at oprette rejseafregninger, beregne time- eller dagpenge og kørselsgodtgørelse ved rejser. Desuden kan medarbejderne angive udlæg for udgifter i forbindelse med arbejdet.

Med RejsUd har I mulighed for at tilvælge et integreret modul til bestilling af rejser.

RejsUd er fuldt integreret med vores økonomistyringssystem Navision Stat, hvor I kan bogføre og betale fakturaer. For at få RejsUd er det en forudsætning, at I bruger Navision Stat.

Med Statens Budgetsystem kan I udarbejde driftsbudgetter, lønbudgetter og investeringsbudgetter, samt fordele og styre jeres omkostninger.

Statens Budgetsystem hjælper jer med at styre jeres udgifter effektivt og gennemsigtigt, så I bedre kan planlægge og dermed frigøre ressourcer til jeres kerneopgaver.

Sæt strategisk retning og skab en effektiv og velfungerende drift med Statens Business Intelligence-løsninger (Statens BI).

Statens BI består af en række BI- og statistikværktøjer, som stiller data inden for økonomi, drift og personale til rådighed for jer i det daglige.

Vores løsning understøtter jeres arbejde med at udarbejde rapporter, lave analyser og sikre solid ledelsesbetjening. På den måde får jeres ledelse et oplyst grundlag for at træffe gode beslutninger.

Jeres fordele

Ved at tilslutte jer de fælles digitale løsninger får din organisation en række attraktive fordele.

Læs om fordele ved at bruge de fælles digitale løsninger

Vil du høre mere?

Læs om hvordan du kontakter os for et uformelt møde, og hvad du kan forvente af et typisk opstartsforløb. 

Sådan kommer du videre