Servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Servicebeskrivelserne giver et overblik over Økonomistyrelsens rolle og ansvar som leverandør af de fælles digitale løsninger i staten.

Økonomistyrelsen opdaterer servicebeskrivelserne i andet halvår 2023.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede fordeling af opgaver og ansvar mellem Økonomistyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her kan du blandt andet læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder i forbindelse med opsigelse eller ophør.

Generel Servicebeskrivelse marts 2020 (pdf)

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver dig indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du for eksempel læse om specifikke servicemål, ansvarsdeling og nøglekontroller.

Servicebeskrivelse for Navision Stat juli 2023 (pdf) 

Servicebeskrivelse for IndFak marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for RejsUd marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem marts 2020 (SKS) (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem (SB) marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Budgetsystem (SBS) august 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens eRekruttering marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Campus marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens HR August 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI –  LDV marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI – ISOLA marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for SKB/OBS marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Kreditkort marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Single Sign-on marts 2020 (pdf)