Servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Servicebeskrivelserne fastsætter ansvarsdeling og leveringsvilkår for de digitale løsninger, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed.

Generel servicebeskrivelse

Den generelle servicebeskrivelse beskriver den overordnede fordeling af opgaver og ansvar mellem Økonomistyrelsen og de institutioner, der bruger de fælles digitale løsninger.

Generel Servicebeskrivelse marts 2020 (pdf)

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver indsigt i de enkelte digitale løsninger. Her kan du læse om ansvarsdeling, rettigheder og forpligtelser for Økonomistyrelsen og de institutioner, der bruger den specifikke løsning.

Servicebeskrivelse for Navision Stat januar 2024 (pdf)

Servicebeskrivelse for IndFak oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for RejsUd oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem november 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem november 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Budgetsystem november 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens eRekruttering oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Campus oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens HR august 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI – LDV januar 2024 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI – ISOLA oktober 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for SKB/OBS november 2023 (pdf)

Servicebeskrivelse for Kreditkort marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Single Sign-on november 2023 (pdf)