Priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Priser for de fællesstatslige digitale løsninger fremgår af den gældende prisfolder.

Se priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger 2024 (pdf)

Sådan beregnes priserne

Priserne for de fællesstatslige digitale løsninger svarer 1:1 til Økonomistyrelsens samlede omkostninger til drift, vedligehold og udvikling af de enkelte it-systemer. Vi fordeler omkostningerne per system mellem de institutioner, som anvender systemet – uden at tage ekstra betalt.

Priserne reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

For Statens HR gælder, at visse personalekategorier er undtaget fra betaling, fordi disse er undtaget oprettelse i løsningen.

Se undtagelser for oprettelse af personalekategorier i Statens HR (pdf)