Priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige digitale løsninger fremgår af den gældende prisfolder.

Download Priser og leveringsvilkår 2023 (pdf)

Sådan beregnes priserne

Priserne for de fællesstatslige administrative systemer svarer 1:1 til Økonomistyrelsens samlede omkostninger til anlæg, drift og vedligehold af de enkelte systemer. Vi fordeler omkostningerne per system mellem de institutioner, som anvender systemet – uden at tage ekstra betalt.

Priserne reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

For Statens HR gælder, at visse personalekategorier er undtaget fra betaling, fordi disse er undtaget oprettelse i løsningen.

Se undtagelser for oprettelse af personalekategorier i Statens HR (pdf)