Rejseafregning og udlæg med RejsUd

RejsUd er den fælles statslige løsning til rejseafregning og udlæg.

RejsUd er obligatorisk at anvende for de ca. 140 statslige myndigheder og institutioner, der serviceres regnskabsmæssigt af Statens Administration. I særlige tilfælde kan dog gives dispensation.

Både statslige og selvejende institutioner anvender løsningen i forbindelse med, at medarbejdere skal

  • oprette rejseafregninger
  • beregne time-/dagpenge og godtgørelser
  • importere udgifter betalt med institutionsbehæftede kreditkort
  • angive kontante udlæg, f.eks. for udgifter til eksempelvis mødeforplejning

Løsningen kan tilgås både via pc og app. RejsUd appen kan med fordel anvendes til at oprette udlæg, rejseafregninger samt til at godkende afregninger.

Integration med Navision Stat

Det er et krav, at institutionen anvender statens økonomistyrings- og regnskabssystem Navision Stat for at kunne tilslutte sig RejsUd. RejsUd er fuldt integreret med Navision Stat.

Rejsekreditorer vedligeholdes via DDI-funktionaliteten i Navision Stat, som giver sikkerhed i behandlingen af CPR-relaterede data.
Der udveksles således ikke betalingsdata mellem Navision Stat og RejsUd men alene basale kreditorstamdata.

Navision Stat modtager omvendt de fulde rejseafregninger fra RejsUd for bogføring og efterfølgende udbetaling til medarbejderen.
 

Relaterede systemer

RejsUd integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Navision Stat
LDV - Statens BI 

Strategi og Roadmap

Vedligeholdelse og videreudvikling af RejsUd er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi (pdf)
Roadmap 2022 - 2024