Brugervejledninger til RejsUd

Du kan tilgå RejsUd via app eller pc. Her finder du videoer, e-learning, vejledninger samt tips og tricks, som kan hjælpe dig, når du bruger RejsUd.

RejsUd app

RejsUd appen er nem at bruge. Ikke mindst for dem, som ikke til daglig arbejder i RejsUd. Du finder RejsUd appen dér, hvor du plejer at hente dine apps. Den er navngivet Ibistic.

Opsætning af app til to-faktorgodkendelse

Den 25. juni 2024 indfører IndFak og RejsUd to-faktorgodkendelse med authenticator app for at styrke sikkerheden. Appen skal downloades på den enkelte brugers smartphone.

Brugere, som ikke anvender SSO, skal snarest muligt downloade en authenticator app fra det sted, de normalt henter deres apps. De kan f.eks. vælge:

1. Google Authenticator
2. Microsoft Authenticator
3. Okta Verify

Få hjælp til opsætning af authenticator appen:
Opsætningsguide til authenticator app (pdf)

Brugere, som normalt logger på via Single Sign On (SSO), skal fortsat anvende SSO. Vi anbefaler dog, at alle brugere downloader en authenticator app, som sikrer logon, hvis SSO skulle blive ramt af en driftsforstyrrelse.

I institutioner, der er hosted af Statens It (SIT), kan den eksisterende FreeOTP benyttes. Vejledning til opsætning af FreeOTP ligger på SIT’s serviceportal.

Vejledninger til RejsUd app

Se videoen, som guider dig i at oprette en afregning.

RejsUd på din pc

Nedenfor finder du vejledninger, links til e-learning og korte videoer, som guider dig, når du skal bruge RejsUd på din pc.

Vær dog opmærksom på, at der kan være tilføjet ny funktionalitet og foretaget ændringer i brugergrænsefladen, efter at videoer og vejledninger er produceret.

Vil du benytte e-learning i Campus og har du ikke adgang til Campus endnu, kan du nemt selv oprette en bruger. Vælg Offentligt ansat og følg vejledningen på skærmen.

Opret bruger i Campus

Husk også: Du kan finde hjælp direkte i systemet

RejsUd har en hjælpemenu, som let aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet.

Vejledninger til brugere af RejsUd

Her er vejledninger opdelt efter den rolle, du varetager i RejsUd.

Hyppige spørgsmål

Nedenfor er samlet svar på nogle af de mest hyppige spørgsmål, der er af mere teknisk karakter.

Tips og tricks

Ja. I Administrationsdelen er der på brugerens stamkort mulighed for at sætte en eller flere stedfortrædere op. Brugeren kan selv opsætte stedfortræder via Min profil.

Du klikker på Fakturaikonet. Under hovedmenuen kan du finde boksen Mine indstillinger. Vælg fanen Varsling. Bemærk, at du med fordel kan vælge et andet tidspunkt end kl. 08.00, da der er mange opsætninger med dette klokkeslæt.

Det lille ikon ud for nogle brugere betyder, at brugeren er oprettet på et højere niveau, end det niveau du er logget ind på. Der vil dog ikke være et ikon, hvis brugeren har valgt det niveau, som du logget ind på, som sin Login organisation.

Ofte er årsagen at et BrugerId ikke indeholder et @. BrugerId skal altid indeholde et @ for at blive synkroniseret over i RejsUd-delen. Du skal inaktivere den forkerte bruger ved at fjerne hak i ”Aktiv”. Herefter må du oprette brugeren på ny, hvor BrugerId = e-mailadresse.

Ny: Transaktionen er ikke distribueret til en bruger.

Mine korttransaktioner: Transaktionen ligger hos brugeren, men er endnu ikke tilknyttet en afregning.

Specificeret: Brugeren har tilknyttet transaktionen til en afregning.

Til behandling: Afregningen med transaktion er i flow.

Godkendt: Afregning med transaktionen er godkendt og overført til Navision Stat.

Afvist: Bruger har returneret en transaktion.

Tilbagekaldt: Regnskab har tilbagekaldt en transaktion, som har været distribueret til en bruger.

Opdelt: Benyttes ikke endnu.

Import mislykkede: Benyttes ikke hos MODST.

Arkiveret: betyder at en transaktion er arkiveret (bruges for de af vores kunder, som vil lave manuel afstemning)

Godkendt: ændres til Færdigbehandlet

Mine korttransaktioner: ændres til Til specificering

Det betyder at Omkostningstypen er slettet. Men da omkostningstypen har været anvendt vil den automatiske kontering forblive i listen - i kursiv. Hvis Omkostningstypen ikke havde været anvendt tidligere, ville den automatiske kontering været blevet slettet helt.

Det er enten afregninger, som er afvist i Navision eller afregninger der er forsøgt overført (ved godkend) - men hvor der mangler data. Årsagen kan ses ved at klikke på den enkelte afregningslinje. Hvis du ikke kan se fejlen, skal du overføre afregningen manuelt. I næste skærmbillede vil du se en valideringsfejl, som kommentar på linjen.

Ja, de afledte værdier fra Alias kan låses ved leverandørens opsætning af RejsUd systemet.

Omkontering kan gøres i Navision. For SAM-kunder gøres dette via DDI, hvis ikke andet er aftalt.

En godkender kan altid trykke Godkend. Afregningen vil få status "kræver yderligere godkendelse". Herefter bliver afregningen sendt videre til næste godkender i kontorhierarkiet. Afregningen vil først blive overført til Navision, når en - eller flere godkendere med prokura har godkendt.

Man skal ALTID klikke på hele linen og IKKE det runde ikon. Derefter skal man markerer en eller alle linjer man ønsker at godkende og så har man godkendelsesknappen.

Billeder af kvitteringer skal tages med kontrast i baggrunden, så der skabes en synlig ramme om kvitteringen.

Anbefalingerne er at man anvender følgende browser:

  • Google Chrome for Windows

Har I har problemer med, at installere Google Chrome på jeres PC, så:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

Du kan uden problemer slette dine browserdata.

Det vil i mange tilfælde være løsningen på at websider ikke vises korrekt eller vises med fejlmeddelelser, der ikke forsvinder.

Se hvordan du gør det:

Internet Explorer:
Browser-løsninger (pdf)

Google Chrome:
Slet browser historik

Når du benytter "Glemt adgangskode"-funktionen så skal du være sikker på, at du har tastet dit brugernavn korrekt.
Brugernavnet vil være i mail-format (sandsynligvis din mailadresse).

Kontakt lokal administrator hos jer, hvis du stadig ikke modtager en mail til skift af adgangskode.

Hvis du har spørgsmål, som ikke er nævnt ovenfor, kan du også kigge på Statens Administrations hjemmeside.