Statens Digitale Indkøb

Statens Digitale Indkøb understøtter forretningsprocesser i forbindelse med kontraktstyring, indkøb og fakturagodkendelse. Det er en sammenhængende løsning, som dækker indkøbsprocessen fra A til Z.

Statens Digitale Indkøb er den nye fællesstatslige indkøbsløsning, der ultimo 2025 er fuldt implementeret og erstatter IndFak.

Fra foråret 2024 til ultimo 2025 bliver Statens Digitale Indkøb implementeret. Når Statens Digitale Indkøb er fuldt implementeret, udfases den hidtidige fællesstatslige indkøbsløsning, IndFak.

Fordele ved at købe ind digitalt

I får flere fordele, når I via Statens Digitale Indkøb digitaliserer hele jeres indkøbsproces:

E-handel kan gøre indkøbsprocessen mere effektiv

E-handel hjælper til at strukturere og systematisere jeres indkøb. Det er nemt at sammenligne varer i de tilgængelige varekataloger og få dem i den rigtige kvalitet. Det kan eksempelvis være en fordel i forbindelse med, at staten skal foretage mere klimavenlige indkøb.

I løsningen er det muligt at forkontere et indkøb, allerede når bestillingen foretages. Med en tilpasset godkendelsesproces og brug af autogodkendelse kan jeres arbejdsprocesser blive mindre tidskrævende.

Løsningen understøtter kontraktstyring

Statens Digitale Indkøb tilbyder et modul til kontraktstyring. Kontraktmodulet hjælper jer til

  • at få overblik over alle indkøbsaftaler
  • at følge op på vigtige milepæle på tværs af aftaler,
  • at følge op på forbruget på en aftale og følge indkøbscompliance på tværs i jeres organisation.

På den måde bliver det nemt at købe de rigtige varer hos de rigtige leverandører til den aftalte pris.

I får et stærkere værktøj til strategisk styring

Løsningen tilbyder gode rapporteringsmuligheder, der er fundamentet for at arbejde mere strategisk med indkøbsområdet.

Med en nem adgang til data for hele indkøbsprocessen kan I fastsætte strategiske mål og løbende monitorere, om I er på rette vej.

Muligheder for hjælp til kontering

Ligesom IndFak tilbyder Statens Digitale Indkøb mulighed for at anvende match, som kan automatisere behandling og godkendelse af fakturaer ved at koble faktura med den afgivne ordre.

Som supplement tilbyder løsningen også AI-konteringshjælp.

Under Vejledning finder du en video, som giver et indtryk af, hvordan AI algoritmen fungerer.

Statens Digitale Indkøb er fuldt integreret med statens økonomistyrings- og regnskabssystem, Navision Stat, hvor bogføring og betaling af fakturaer foretages.

Relaterede systemer

Statens Digitale Indkøb integrerer med flere andre systemer i staten:

Navision Stat 
BI - LDV 

Strategi og roadmap

Læs om videreudvikling og vedligehold af Statens Digitale Indkøb i produktistrategien:

Produktstrategi (pdf)