Brugerne inddrages i udviklingen af Statens Digitale Indkøb

Din og dine kollegers oplevelse med vores nye indkøbsløsning er vigtig for os. Derfor inviterer vi med jævne mellemrum brugere til at give input.

Brugerne af Statens Digitale Indkøb vil få en aktiv rolle i forbindelse med videreudvikling af løsningen. Brugerne var også med, allerede da vi gik i gang med at anskaffe Statens Digitale Indkøb.

Brugere gav input og testede i udbudsfasen

I den indledende analysefase deltog IndFak-brugere i flere workshops. De hjalp bl.a. med at validere personaer og brugerrejser, som udbudsteamet på forhånd have udarbejdet, og gav værdifulde input til den nye løsning.

To leverandører endte med at give tilbud på løsningen, og her hjalp brugere med at teste løsningerne. Brugernes feedback havde stor vægt i valget af ny løsning.

Pilotinstitutionerne tester i foråret 2024

Økonomistyrelsen opsamler erfaringer og tilbagemeldinger fra pilotinstitutionernes forløb - både i forhold til implementeringsforløbet og løsningens funktionaliteter.

Alle tilbagemeldinger bliver gennemgået og bragt i spil for løbende at forbedre såvel implementeringsproces som selve løsningen.

Brugere inviteres til at deltage i videreudvikling af løsningen

I løbet af efteråret 2024 vil udvalgte brugere blive inviteret til at deltage en ny brugervenlighedstest af Statens Digitale Indkøb. Brugertesten indgår i en evaluering og måler løsningens effektivitet, nemhed og brugernes subjektive tilfredshed. Evalueringen bliver en del af grundlaget for en videreudvikling af løsningen.

Derudover mødes projektledelsen fra Statens Digitale Indkøb med brugerne på netværksmøder, f.eks. KIS forum (Forum for Koncernindkøbere), netværksmøder for økonomichefer i Staten, Statens Indkøbskonference mv.

Gå-hjem-møder

I foråret 2024 vil Økonomistyrelsen invitere til et virtuelt gå-hjem-møde omhandlende kontraktstyring i Statens Digitale Indkøb.

Mødet vil hovedsageligt henvende sig til kontraktstyrere, men alle interesserede er velkomne til at deltage. På mødet får deltagerne en demo af kontraktmodulet i Statens Digitale Indkøb som en forsmag på denne del af løsningen inden implementering.

Økonomistyrelsen planlægger flere gå-hjem-møder med fokus på bestemte emner i Statens Digitale Indkøb, når behovet opstår.