Implementering af Statens Digitale Indkøb

Her finder du nyeste plan for implementering af Statens Digitale Indkøb.

Institutioner, som skal tage Statens Digitale Indkøb i brug, bliver kontaktet senest 6 måneder før deres systemimplementering starter. Økonomistyrelsen inviterer i den forbindelse ledelsen i institutionen til et opstartsmøde.

Implementeringsplan

Implementeringen foregår fra foråret 2024 til sommeren 2025.

For enkelte institutioner tilrettelægges individuelle forløb. De indgår ikke i bølgeplanen men bliver kontaktet i foråret 2024 med henblik på planlægning af forløb.

I planen tages forbehold for eventuelle ændringer.

 • Miljøstyrelsen - Miljøministeriet
 • Sundhedsstyrelsen - Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
 • Det Kongelige Bibliotek (KB) - Kulturministeriet
 • Domstolsstyrelsen (DSS) - Justitsministeriet 
 • Rigsrevisionen (RR) - Folketinget 
 • Københavns Professionshøjskole - Statslig selvejer
 • Finansministeriets Departement (FM Dep) - Finansministeriet
 • Statens Administration (SAM) - Finansministeriet
 • Statens It (SIT) - Finansministeriet
 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) - Finansministeriet
 • Kompetencesekretariatet (KOMP) - Finansministeriet

Milepæle

Intromøder  November 2023
Opsætning, test og træning Marts 2024
Driftsstart April 2024

Økonomistyrelsen starter som præ-pilot undervisning i januar 2024 med driftsstart i februar 2024.

Miljøministeriet

 • Danmarks Miljøportal (DMP)
 • Miljøministeriets Departement (MIM Dep)
 • Naturstyrelsen (NST)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS)
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Nationalt Center for Etik (DKETIK)
 • Nationalt Genom Center (NGC)
 • Styrelsen for Patientklager (STPK)
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets Departement (SUM Dep)
 • CPR-Administrationen (CPR)
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analyse-center for Velfærd
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • De Danske Geologiske Undersøgelser for Dan-mark og Grønland (GEUS)
 • Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
 • Energistyrelsen (ENS)
 • Forsyningstilsynet (FSTS)
 • Geodatastyrelsen (GST)
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Depar-tement (KEFM Dep)
 • Klimarådet (KR)
 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)

Milepæle

Intromøder  Februar/marts 2024  
Opsætning, test og træning August 2024
Driftsstart Ultimo august 2024

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsministeriets Departement (EM Dep)
 • Finanstilsynet (FT)
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Nordsøenheden (SOV)
 • Nævnenes Hus (NH)
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen (SIK)
 • Søfartsstyrelsen (SFS)

Beskæftigelsesministeriet

 • Arbejdstilsynet (AT)
 • Beskæftigelsesministeriets Departement (BM Dep)
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Fiskeristyrelsen (FISK)
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement (FVM Dep)
 • Fødevarestyrelsen (FVST)
 • Landbrugsstyrelsen (LBST)
 • Madspildstænketanken ONE/THIRD

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 • Fællessekretariatet for DCH og Frivilligrådet (DCH FRIV)
 • Ankestyrelsen (AST)
 • Familieretshuset (FRH)
 • Kofoeds Skole
 • Børnerådet (BRD)
 • Rådet for Socialt Udsatte (RSU)
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriets Departement (SM Dep)
 • Social- og Boligstyrelsen (SBST)

Milepæle

Intromøder  Marts/april 2024  
Opsætning, test og træning September/oktober 2024
Driftsstart Ultimo oktober 2024

Økonomiministeriet

 • De økonomiske råd
 • Økonomiministeriet

Justitsministeriet

 • Civilstyrelsen 
 • Datatilsynet
 • Justitsministeriets departement
 • Styrelsen for forsyningssikkerhed
 • Tilsyn med efterretningstjenesten
 • Forsvarsministeriet Beredskabsforbundet

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

 • Danmarks statistik
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • Hjemrejsestyrelsen
 • Styrelsen for International Rekruttering & Integration
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet departement
 • Udlændingestyrelsen

Transportministeriet

 • Transportministeriets departement
 • Bygningsstyrelsen
 • Færdselsstyrelsen
 • Haverikommisionen for civil luftfart
 • Kommissarius ved Statens Eksporationer i Jylland
 • Kommissarius ved Statens Eksporationer på øerne
 • Trafikstyrelsen

Milepæle

Intromøder  April 2024  
Opsætning, test og træning  Oktober/november 2024
Driftsstart  November 2024

By-, Land- og Kirkeministeriet

 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • By-, Land og Kirkeministeriets departement
 • Folkekirkens IT
 • Københavns Stift
 • Helsingør Stift
 • Roskilde Stift
 • Lolland-Falsters Stift
 • Fyens Stift
 • Aalborg Stift
 • Viborg Stift
 • Århus Stift
 • Ribe Stift
 • Haderslev Stift
 • Adm. Fællesskab
 • Sjællands KMS
 • Løgumkloster KMS
 • Vestervig KMS
 • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
 • Folkekirken dk
 • Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR)

Kulturministeriet

 • Dansk sprognævn
 • Den danske filmskole
 • Den Hirschprungske Samling
 • Det Danske Filminstitut
 • Det grønne museum
 • Det kgl. akademi for de skønne kunstner
 • Det jyske musikkonservatorium
 • Det Kgl. Danske musikkonservatorium
 • Det Kongelige Teater
 • Kulturministeriets departement
 • Kunstakademiets billedkunstskoler
 • Nationalmuseet
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
 • Ordrupgård
 • Rigsarkivet
 • Det rytmiske musikkonservatorium
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Statens Museum for Kunst
 • Statens Scenekunstskole
 • Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
 • Danmarks Videncenter for Køn og Ligestilling

Milepæle

Intromøder  April 2024  
Opsætning, test og træning  November/december 2024
Driftsstart  December 2024

Folketinget

 • Folketinget

Statsministeriet

 • Statsministeriets departement

Udenrigsministeriet

 • Institut for flerpartisamarbejde
 • Danida Fellowship Centre
 • Dansk Institut for Internationale Studier
 • Institut for Menneskerettigheder

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 • Akkrediteringsinstitutionen
 • Arkitektskolen Aarhus
 • Dansk Dekommissionering
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler (Kgl. Akademi)
 • Innovationsfonden
 • Studenterrådgivningen
 • Studievalg Danmark
 • Uddannelse- og Forskningsministeriets departement
 • Uddannelse- og forskningsstyrelsen
 • Professionshøjskolen
 • Roskilde Universitet
 • Copenhagen Business School
 • SIMAC
 • Marstal Navigationsskole
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Maskinmesterskolen KBH
 • Erhvervsakademi Århus
 • Aarhus Business College
 • Århus Købmandsskole kantiner
 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsstyrelsen

Milepæle

Intromøder  September 2024  
Opsætning, test og træning Februar 2025
Driftsstart Marts 2025

 • Roskilde Gymnasie Fællesskab
 • Nordfyns Gymnasium
 • Rysensteen Gymnasium
 • Nørre G Gymnasium
 • Ørestad Gymnasium
 • Borupgaard Gymnasium
 • Aurehøj Gymnasium
 • Gladsaxe Gymnasium
 • Virum Gymnasium
 • Tårnby Gymnasium
 • Allerød Gymnasium
 • Frederiksværk Gymnasium og HF
 • Espergærde Gymnasium og HF
 • Helsingør Gymnasium
 • Rungsted Gymnasium
 • Egedal Gymnasium & HF
 • Greve Gymnasium
 • Roskilde Katedralskole
 • Roskilde Gymnasium
 • Himmelev Gymnasium
 • Solrød Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Gefion Gymnasium
 • FGU Vest
 • FGU Trekanten
 • FGU-Skolen Øst
 • FGU Lolland-Falster
 • FGU Nord
 • FGU Vestegnen
 • Køge Gymnasium
 • Gentofte HF
 • Børne- og Undervisningsministeriets departement
 • Styrelsen for IT og Læring
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø

Milepæle

Intromøder  Oktober 2024  
Opsætning, test og træning Marts 2025
Driftsstart April 2025

 • FGU Nordvest
 • FGU Vendsyssel
 • FGU Aalborg
 • FGU Himmerland
 • FGU Skolen HLSS
 • FGU Østjylland
 • FGU Midtjylland
 • FGU Aarhus
 • FGU Sydøstjylland
 • FGU Midt-Vest
 • FGU Kolding-Vejen
 • FGU Sønderjylland
 • FGU Syd- og MidtFyn
 • FGU Fyn
 • FGU Nordvestsjælland
 • FGU Midt- og Østsjælland
 • FGU Syd- og Vestsjælland
 • FGU Nordsjælland
 • FGU Øresund
 • FGU Hovedstaden
 • FGU Bornholm
 • SOSU FVH
 • Astra (NTS center)
 • Cphbusiness
 • UNORD
 • Technical Education Copenhagen
 • Haderslev Handelsskole
 • Learnmark Horsens
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Hansenberg
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Milepæle

Intromøder  Oktober 2024  
Opsætning, test og træning April/maj 2025
Driftsstart Maj 2025

 • Th. Langs HF og VUC
 • Vestegnen HF & VUC
 • VUC Lyngby
 • HF & VUC Nordsjælland
 • VUC Vest
 • Midtsjællands Gymnasieskoler
 • Nykøbing Katedralskole
 • Vestfyns Gymnasium
 • Vejen Gymnasium og HF
 • Grenaa Gymnasium
 • Aarhus Statsgymnasium
 • Marselisborg Gymnasium
 • Viby Gymnasium
 • Egaa Gymnasium
 • Sorø Akademis skole
 • Frederikssund Gymnasium

Milepæle

Intromøder  November 2024  
Opsætning, test og træning Maj/juni 2025
Driftsstart Juni 2025

Kort om implementeringsforløbet

Institutionerne bliver tilbudt et før-implementeringsforløb forud for systemimplementering med intromøder samt en workshop med fokus på indkøbsprocesser.

Under systemimplementeringen afholdes opstartsmøde, workshops relateret til opsætning og brug af løsningen og til slut en periode med hypercare.

Udfasning af IndFak

Når Statens Digitale Indkøb er fuldt implementering, benyttes den af ca. 230 statslige og selvejende institutioner.

Ingen institutioner kommer til at stå uden en indkøbs- og fakturaløsning. Økonomistyrelsen udfaser først IndFak, når alle institutioner i juni 2025 er overgået til Statens Digitale Indkøb.