Tilmelding til Økonomistyrelsens nyhedsbreve

Økonomistyrelsen informerer løbende om nyheder og udvikling
af vores ydelser.

Få overblik over de forskellige nyhedsbreve og tilmeld dig de nyhedsbreve, der er relevante for dig.

Nyhedsbreve om strategi og styring

Aktuelt fra de fælles digitale løsninger i staten

Strategiske nyheder om udviklingen af de fælles digitale løsninger i staten. Målrettet ledere og medarbejdere, der bruger de fælles digitale løsninger.

Tilmeld nyhedsbrev 

Nyt om økonomistyring

Nyheder om økonomistyring i staten. Målrettet økonomimedarbejdere og ledere.

Tilmeld nyhedsbrev 

Nyt om it-styring

Nyheder om styring af it-projekter og porteføljestyring af statslige it-systemer. Nyhedsbrevet er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med it-styring, -projekter og porteføljestyring af it-systemer i staten. 

Tilmeld nyhedsbrev 

Nyt om ØAV

Nyheder om de statslige regnskabsregler og statens kontoplan. Målrettet ledere og økonomi- og regnskabsmedarbejdere, der arbejder med regnskab og intern kontrol.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve om rådgivning og kompetenceudvikling

Nyt om kurser

Nyheder om de kurser, som Økonomistyrelsen administrerer, herunder Rådgivningsenhedens kurser samt Akademi for styring. Målrettet medarbejdere og ledere.

Tilmeld nyhedsbrev 

Nyt fra Rådgivningsenheden

Nyheder om indkøb, udbud og kontrakter i staten samt Rådgivningsenhedens aktiviteter. Målrettet indkøbere og udbudskonsulenter og – jurister.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve om økonomisystemer

Navision Stat

Forretningsorienterede nyheder om videreudvikling og vedligehold af Navision Stat. Målrettet ledere og brugere, der anvender Navision Stat.

Tilmeld nyhedsbrev 

Teknisk nyt fra Navision Stat

Tekniske nyheder med fokus på opgraderinger, installationer og drift af Navision Stat. Målrettet lokale systemadministratorer og hostingleverandører.

Tilmeld nyhedsbrev

IndFak / Statens Digitale Indkøb

Nyheder om videreudvikling og vedligehold af aktuelt IndFak og om implementering af Statens Digitale Indkøb. Målrettet brugere, der anvender de to løsninger.

Tilmeld nyhedsbrev

RejsUd

Nyheder om videreudvikling og vedligehold af RejsUd. Målrettet brugere på løsningen.

Tilmeld nyhedsbrev

Statens Budgetsystem

Nyheder om videreudvikling og vedligehold af Statens Budgetsystem. Målrettet brugere på løsningen.

Tilmeld nyhedsbrev

Statens Bevillingslov- og Regnskabsløsning

Nyheder om videreudvikling og vedligehold af SBRL’s løsningskomponenter. Målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med finanslov, statsregnskab, regnskabserklæringer og udgiftsopfølgning.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve om Løn- og HR systemer

Aktuelt fra Statens Lønløsning

Nyheder om udviklingstiltag og projekter vedrørende Statens Lønløsning.

Tilmeld nyhedsbrev 

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Generel og overordnet information om Statens Lønløsning

Tilmeld nyhedsbrev

Aktuelt fra Statens HR

Nyheder om opgraderinger og udvikling af Statens HR. Målrettet medarbejdere, der bruger Statens HR, herunder særligt HR- og personalemedarbejdere.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyt fra Statens Rekrutteringsløsning

Nyheder om opgraderinger og udvikling af Statens Rekrutteringsløsning. Målrettet ledere og medarbejdere, der bruger Statens Rekrutteringsløsning.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyt fra Campus

Nyheder om e-læring samt opgraderinger og udvikling af Campus. Målrettet medarbejdere, der bruger Campus, særligt Campus-administratorer.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve om rapportering

Aktuelt fra Statens BI - LDV

Nyheder om opgraderinger og udvikling af Statens BI – LDV. Målrettet medarbejdere, der arbejder med ledelsesinformation og rapportering, samt it-medarbejdere.

Tilmeld nyhedsbrev 

Aktuelt fra Statens BI - ISOLA

Nyheder om opgraderinger og udvikling af Statens BI – ISOLA. Målrettet medarbejdere, der arbejder med overenskomstforhandling og personalestatistik.

Tilmeld nyhedsbrev