Strategi for grønne offentlige indkøb

""

I "Grønne indkøb for en grøn fremtid - Strategi for grønne offentlige indkøb" bliver det præsenteret, hvordan det offentlige skal købe grønnere ind og derigennem hjælpe med at realisere målet om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030.

Det offentlige indkøb sætter hvert år et betydeligt klimaaftryk på ca. 16 mio. ton CO2, hvoraf 3 mio. ton udledes i Danmark. I oktober 2020 blev strategien Grønne indkøb for en grøn fremtid lanceret med det formål, at det offentlige indkøb skal være med til at realisere målsætningen om en reduktion på 70 pct. i udledningen af drivhusgasser i 2030. 

Strategiens tre spor

Strategien bygger på tre sammenhængende spor, der alle har fokus på indkøbsområder i det offentlige, der i dag sætter et betydeligt klimaaftryk, herunder:

  1. Et implementeringsspor, der skaber grøn handling nu,
  2. et udviklingsspor, der skaber langsigtet grøn handling frem mod 2030,
  3. og et spor, der vedrører grøn viden og grønne værktøjer

Under disse tre spor præsenterer strategien således initiativer, der igangsættes allerede nu, samt initiativer med et længere udviklingssigte. Initiativerne spænder bredt, hvad angår både led i indkøbsprocessen og indkøbsområder, og har til formål at sikre, at vi når hele vejen rundt i den grønne omstilling af det offentlige indkøb.

Grøn handling nu

Der er bl.a. indført en fællesstatslig grøn fødevarepolitik, hvor der bl.a. stilles krav om, at 60 pct. af maden skal være økologisk, sættes ind over for madspild fra kantinedriften og altid tilbydes et kødfrit alternativ. Derudover er der indført klimakompensation for alle statslige flyrejser med tilbagevirkende kraft, hvor der årligt indbetales klimakompensation til Klima-skovfonden. Dermed hjælper initiativet med at sikre, at der bliver rejst ny skov i Danmark.

Langsigtet grøn handling

Der er igangsat et arbejde med at lægge en plan for et skift til emissionsfri biler i stat, kommuner og regioner, så den offentlige bilflåde i 2030 kan være emissionsfri. Som led i den løbende implementering af initiativ for emissionsfri biler, er kravet til energiklassen til ministerbilerne blevet hævet til A+++, ligesom der generelt er sat krav til energibesparelser i staten. Der vil desuden i 2022 blive fastsat et reduktionsmål for klimaaftrykket af det offentlige indkøb på baggrund af en fremskrivning af klimaaftrykket af det offentlige indkøb i 2030. Danmark vil være et af de første lande, der sætter et konkret reduktionsmål for det offentlige indkøb. 

Statslige institutioner forpligtes til at hæve kvaliteten af indkøbet med særligt fokus på grønt indkøb gennem et Charter for godt og grønt indkøb, der vil blive implementeret i 2022. Som en del af charteret forpligtes statslige institutioner til at sende relevante indkøbere på et nyt kompetenceudviklingsforløb, der udvikles af Rådgivningsenheden – Statens indkøb og blandt andet vil have fokus på grønne indkøb. Kompetenceudviklingsforløbet blev igangsat i 2021, hvor det første uddannelsesforløb blev gennemført.
Sekretariatet for Grønne Indkøb i Miljøstyrelsen styrkes og gøres til hovedindgang for vejledning, rådgivning og vidensdeling og -formidling vedrørende grønne, offentlige indkøb.  

Grøn viden og værktøjer

Der bliver gennemført en årlig beregning og fremskrivning af klimaaftrykket af det samlede offentlige indkøb, som danner grundlag for fastlæggelsen og opfølgningen på det kommende reduktionsmål. Dertil vil der blive udarbejdet vejledninger til, hvordan der bedst stilles krav til længere garantiperioder, således at produkters levetid kan forlænges.