Strategi for grønne offentlige indkøb

""

I "Grønne indkøb for en grøn fremtid - Strategi for grønne offentlige indkøb" bliver det præsenteret, hvordan det offentlige skal købe grønnere ind og derigennem hjælpe med at realisere målet om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030.

Det offentlige indkøb sætter hvert år et betydeligt klimaaftryk på ca. 12 mio. ton CO2, hvoraf 4 mio. ton udledes i Danmark. Regeringen har derfor den 29. oktober 2020 lanceret strategien Grønne indkøb for en grøn fremtid, hvormed regeringen går foran med et klart signal om, at det offentlige skal købe grønnere ind, og dermed slår fast, at også det offentlige indkøb skal være med til at realisere målsætningen om en reduktion på 70 pct. i udledningen af drivhusgasser i 2030. 

Strategiens tre spor

Strategien bygger på tre sammenhængende spor, der alle har fokus på indkøbsområder i det offentlige, der i dag sætter et betydeligt klimaaftryk, herunder:

  1. Et implementeringsspor, der skaber grøn handling nu,
  2. et udviklingsspor, der skaber langsigtet grøn handling frem mod 2030,
  3. og et spor, der vedrører grøn viden og grønne værktøjer

Under disse tre spor præsenterer strategien således initiativer, der igangsættes allerede nu, samt initiativer med et længere udviklingssigte. Initiativerne spænder bredt, hvad angår både led i indkøbsprocessen og indkøbsområder, og har til formål at sikre, at vi når hele vejen rundt i den grønne omstilling af det offentlige indkøb.

Grøn handling nu

Der vil bl.a. blive indført en statslig fødevarepolitik, hvor der indføres vegetarisk mad to af ugens dage i de statslige medarbejderkantiner samt stilles krav om, at 60 pct. af maden skal være økologisk. Regeringen vil med strategien også gøre det grønne valg obligatorisk ved at stille krav til at indkøbere i staten skal vælge miljømærkede produkter på udvalgte produktgrupper. Det vil ligeledes blive obligatorisk for statslige institutioner at have fokus på omkostninger i hele produktets livsforløb – og ikke kun prisen på købstidspunktet – for udvalgte produktgrupper.

Langsigtet grøn handling

Der vil bl.a. blive igangsat et arbejde med at lægge en plan for et skift til emissionsfri biler i stat, kommuner og regioner, så den offentlige bilflåde i 2030 kan være emissionsfri. Der vil desuden i 2021 blive fastsat et reduktionsmål for klimaaftrykket af det offentlige indkøb på baggrund af en fremskrivning af klimaaftrykket af det offentlige indkøb i 2030. Danmark vil være et af de første lande, der sætter et konkret reduktionsmål for det offentlige indkøb. 

Statslige institutioner forpligtes til at hæve kvaliteten af indkøbet med særligt fokus på grønt indkøb gennem et Charter for godt og grønt indkøb, der lanceres i 2021. Som en del af charteret forpligtes statslige institutioner til at sende relevante indkøbere på et nyt kompetenceudviklingsforløb, der udvikles af Rådgivningsenheden – Statens indkøb og blandt andet vil have fokus på grønne indkøb.
Sekretariatet for Grønne Indkøb i Miljøstyrelsen styrkes og gøres til hovedindgang for vejledning, rådgivning og vidensdeling og -formidling vedrørende grønne, offentlige indkøb.  

Grøn viden og værktøjer

Der vil blive udviklet og implementeret en årlig beregning og fremskrivning af klimaaftrykket af det samlede offentlige indkøb, som skal ligge til grund for fastlæggelsen og opfølgningen på det kommende reduktionsmål. Dertil vil der blive udarbejdet vejledninger til, hvordan der bedst stilles krav til længere garantiperioder, således at produkters levetid kan forlænges.