Økonomisk administrativ vejledning

Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.

ØAV er udarbejdet for at give økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner et samlet sted, hvor de kan findes de statslige bevillings- og regnskabsregler.

ØAV indeholder det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelser af regelsættet. ØAV indeholder endvidere Statens Kontoplan.