Regnskabsregler

Bogføringsreglerne i staten er hjemlet i henholdsvis statsregnskabsloven og bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Statens regnskabsregler skal sikre det nødvendige grundlag for, at der kan aflægges et statsregnskab til Folketinget.

Efter statsregnskabsloven omfatter statens regnskabsvæsen samtlige ministerier, institutioner m.v., hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

Finansministeriet har i Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. fastsat reglerne for statens regnskabsvæsen og organiseringen af dette.