Værdiansættelse og indregning af indtægter

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af indtægter.

Selve princippet for periodisering af regnskabsregistreringer fremgår af § 26 i regnskabsbekendtgørelsen. Det generelle princip er, at indtægter registreres når levering har fundet sted og senest på betalingstidspunktet.

Indtægter registreres på den relevante artskonto som salget vedrører, bortset fra salg indenfor staten (fra en statsinstitution til en anden), hvor salget skal registreres som et internt statsligt køb.

Neden for gennemgås de væsentligste indtægtsarter:

  • Ordinære driftsindtægter
  • Overførselsindtægter
  • Finansielle indtægter
  • Ekstraordinære indtægter