Kontoplan

Den statslige kontoplan består af 2 uafhængige dele – en bevillingskontoplan og Statens kontoplan.

Den statslige kontoplan

Den første del af kontoplanen, som består af 8 cifre, benyttes i relation til bevillingslovene og kaldes bevillingskontoplanen. Folketinget giver bevillinger på de første 6 cifre i bevillingskontoplanen.

Den anden del af kontoplanen, som består af 4 cifre, benyttes til registrering af statens ressourceforbrug, og kaldes Statens kontoplan. De to første cifre i Statens kontoplan (standardkontoen) medtages som oplysninger i bevillingslovene. 

Statens kontoplan

1.-2. ciffer

Standardkonto

Dette niveau anvendes ved indrapportering til bevillingslovene.

Der vil på standardkontoniveauet være flere konti, der udelukkende anvendes ved budgetteringen

3.-4. ciffer

Regnskabskonto – (også kaldet artskonto)

Dette niveau er en specifikation af den enkelte standardkonto.

Det er det 4-cifrede niveau, der regnskabsregistreres på i statsregnskabet

I modsætningen til bevillingskontoplanen, der anvendes til at specificere finanslovens bevillinger på formål - via opdelingen på paragraffer hovedområder, aktivitetsområder, hovedkonti og underkonti - anvendes Statens kontoplan til at angive hvorledes statens udgifter og indtægter fordeles på art.