Regnskabsforvaltning

Der er fastlagt regler for statens regnskabsforvaltning for at sikre ensartet forvaltningspraksis i staten.

På de underliggende sider er beskrevet reglerne for offentlig betalingsformidling, likviditetsordningen, regnskabsgodkendelse og der gives svar på en række spørgsmål til prisfastsættelse.

Reglerne for betalingsforretninger fremgår af regnskabsbekendtgørelsens kapitel 7.

Reglerne for regnskabsgodkendelsen fremgår af regnskabsbekendtgørelsens kapitel 8.